U javnoj upravi zaposleno 42.439 osoba, uvode mehanizme za mjerenje radnog učinka

Prema podacima za obračun zarada kojim raspolaže Ministarstvo finansija,rada i socijalnog staranja, u avgustu 2021. na centralnom nivou je bilo zaposleno 42.439 osoba, dok je prema podacima iz Registra poreskih obveznika Uprave prihoda i carina (CROO), u jedinicama lokalne samouprave u avgustu 2021. evidentiran 14.931 zaposleni.

Ovi podaci saopšteni su portalu Dnevne iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

“Vlada je na kraju 2020. zatekla porast broja zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou od 8% – 42.193 lica na centralnom nivou, a na lokalnom 13.235 lica, u odnosu na polaznu osnovu iz 2017. godine, iako je ranijim planskim i strateškim dokumentima bilo planirano smanjenje broja zaposlenih na centralnom nivou 5%, a na lokalnom za 10%“, tvrde u Ministastvu javne uprave.

Cilj je, kažu, da proces optimizacije pruži podršku ka uspostavljanju transparentne administracije koja na adekvatan način odgovara potrebama građana i privatnog sektora, uz istovremeno rasterećivanje državnog i opštinskih budžeta.

Ne postoji jedinstveni informacioni sistem

“Nepostojanje jedinstvenog informacionog sistema za pouzdano praćenje kretanja broja zaposlenih otežava planiranje racionalizacije javne uprave, zato sada radimo na uvezivanju centralne kadrovske evidencije sa sistemom za obračun zarada kojim raspolaže Ministarstvo finansija, rada i socijalnog staranja.

Novom Strategijom reforme javne uprave za period 2022-2026. planiramo nova rješenja koja podrazumijevaju sprovođenje funkcionalnih sektorskih analiza, jasno mapiranje procesa rada i nadležnosti u institucijama, sagledavanje broja zaposlenih i opterećenosti na nivou organa, organizacionih jedinica i na individualnom nivou, te spajanje određenih funkcija“.

Napominju i to da bi se postigla optimizacija biće potrebno jačanje postojećih mehanizama – internog tržišta rada i instituta tehnološkog viška koji će omogućiti veću horizontalnu i vertikalnu fluktuaciju zaposlenih, ali i garantovati prava stečena po osnovu rada.

“Takođe, biće uvedeni mehanizmi za mjerenje radnog učinka, a u skladu satime mehanizmi za nagrađivanje najboljih i unapređivanje znanja i vještina svih zaposlenih. Paralelno sa ovim radimo na primjeni digitalnih rješenja, uvezivanju registara i uvođenju principa agilnog menadžmenta i primjeni naučenih lekcija i najboljih praksi iz privatnog sektora“, saopštili su našem portalu iz Ministarstva javne uprave.

Kažu i da konstantno analiziraju potrebe građana Crne Gore u dijelu digitalnih servisa i nastoje da uvedu nove modele digitalnih usluga.

Najavljuju brojne e-servise za građane

„U narednim mjesecima ćemo raditi da obezbijedimo elektronsku prijavu zaidentifikacione dokumente i pasoše, kao i pružanje proaktivnih informacija oisteku dokumenata, omogućavanje građanima da se prijave za novu vozačku dozvolu elektronski, kao i dobijanje informacije o isteku iste, elektronsku registraciju vozila, eZapošljavanje, eIspit  – omogućavanje građanima da sve vrste ispita prijave elektronski, elektronska registracija rođenja i smrti, elektronska prijava vjenčanja. Kada je u pitanju biznis sektor, pokušaćemo da realizujemo elektronsku prijavu zaposlenih, dalji razvoj elektronske registracije preduzeća, itd“, tvrde u Ministarstvu.

Ubrzo će, najavljuju, biti aktivna platforma ObavijestiMe.

„Ono što je već nekoliko godina trend vlada Amerike, Velike Britanije, Australije i Kanade je sve veće korišćenje platformi otvorenog koda. To je i nama omogućilo da neke od platformi, koje su se pokazale i te kako uspješne u ovim zemljama, besplatno preuzmemo i prilagodimo za naše tržište. Razvili smo veb-platformu ObavijestiMe, koja će uskoro biti dostupna i koja će doprinijeti boljoj i efikasnijoj komunikaciji javnih institucijasa građanima. SMS porukom ili e-mailom, građani će biti obaviješteni o brojnim servisnim informacijama u organima državne uprave ili lokalnim samoupravama, statusima transakcija, javnim pozivima i ostalim informacijama“.

Osim toga, u Ministarstvu pripremaju veb-platformu IskorisTIprilike.

“Ta platforma će biti interna poslovna mreža za državne službenike i doprinijeće usavršavanju znanja službenika i njihovom karijernom razvoju pružajući im šansu da dio svog radnog vremena provode radeći na projektima i aktivnostima, koje nijesu nužno dio nadležnosti i polje djelovanja Ministarstva u kojem primarno rade“.

Podsjećaju i da su početkom godine omogućili budućim studentima da se jednostavno upišu na fakultet, sa bilo koje lokacije, bez čekanja u redovima i bez mnoštva papira i dokumentacije, uz pomoć plarforme eStudent.

“U saradnji sa UNDP-jem i uz finansijsku podršku Evropske unije, započeli smo razvoj i implementaciju složenih elektronskih usluga kao mjera odgovora na COVID-19. Jedan od servisa koji je kao dio ovog projekta razvijen u prethodnim mjesecima i sproveden u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, jeste i eStudent platforma putem koje smo omogućili online upis brucoša za školsku 2021/22. godinu. Tokom prvih nekoliko dana postojanja eStudent platforme, 85% brucoša upisalo sena neki od fakulteta Univerziteta Crne Gore“, navodi se u odgovorima portalu Dnevne.

U prethodnom periodu, iz godine u godinu, najviše su se koristili servisi zdravstvenog i obrazovnog sistema, dok je na portalu eUprave, pored već tradicionalnog Programa stručnog osposobljavanja i studentskih kredita, kao i servisa za podnošenje zahtjeva o polaganju stručnog ispita za rad u državnim organima, najviše korišćen servis podnošenja zahtjeva za izvod iz kaznene evidencije koji je namijenjen kak fizičkim licima, tako i privredi, saopštili su iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Check Also

PKCG pokrenula kampanju “Snaga je u nama”

Privredna komora Crne Gore (PKCG) pokrenula je kampanju pod sloganom “Snaga je u nama“, usmjerenu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.