Srbija: Banke imaju pravo na naplatu kreditnih provizija

Banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškove osiguranja stambenog zajma kod NKOSK, proizilazi iz dopune pravnog stava koji je donio Vrhovni kasacioni sud.

Riječ je o novousvojenoj dopuni prethodnog pravnog stava koji je ovaj sud doneo još 2018. godine, a prema kojoj su se sudovi do sada upravljali.

U oba slučaja, banke imaju pravo da naplaćuju ove troškove prilikom odobravanja kredita pod uslovom da su u ugovoru jasno naznačeni.

Kako je pojašnjeno, banke ne moraju ni da navode strukturu svojih troškova.

Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog kasacionog suda dopunjen je Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita (usvojen 22. maja 2018. godine).

„Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope. Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu“, navodi Vrhovni kasacioni sud u svom stavu.

Banke, takođe, imaju pravo i na naplatu premije osiguranja stambenog kredita kod NKOSK.

Na  sjednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16. septembra ove godine usvojen je sljedeći stav: Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi.

Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita“, navodi Vrhovni kasacioni sud.

Efektiva: Nezabeležena ovakva sudska praksa u svijetu

“Nakon nekoliko godina, tokom kojih je usvojeno na desetine hiljada tužbi građana, VKS je promijenio sopstveni stav i sopstvena rješenja, i sada će banke pobeđivati! Ovo je nezabilježeno u svetu i znači da više ni jedan spor nije siguran, bez obzira na sudsku praksu, jer VKS to može promijeniti po potrebi. Ljudi, ovo je za ustanak! Dosta su nas pravili magarcima!”, poručuju iz Udruženja Efektiva.

Dejan Gavrilović iz tog udruženja ukazuje da je praktično sud sada novim stavom preinačio svoj stav iz 2018. godine nakon što je bilo dosta tužbi i zahtjeva za povraćaj novca.

“Sada kada ih je više, odnosno kada se taj broj povećao Vrhovni kasacioni sud promijenio je stav i banke sada ne moraju da obrazlože šta čini troškove obrade kredita”, kaže Gavrilović za BIZLife portal.

To je kako navodi potpuno suprotno stavu od prije tri godine, a u međuvremenu je desetine hiljada presuda donijeto u korist dužnika.

“Ovo je nešto što nije zabilježeno u svetu i ne samo da ruši pravnu sigurnost i ako ostane ovako da sud može da mijenja praksu, čas ovako čas onako, čemu onda sudovi i advokati, i čemu vođenje sudskog spora kada se ovake odluke donose”, dodaje Gavrilović.

Izvor: BIZLife

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *