Gotovina u EPCG dostigla 68 miliona

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) na kraju juna je raspolagala sa nevjerovatnih 68,55 miliona eura u gotovini, dok su čak 181,95 miliona eura označena kao sumnjiva ili sporna potraživanja, pokazuju podaci Ministarstva kapitalnih investicija.

Poređenja radi, posljednjeg dana prošle godine, sporna potraživanja iznosila su 178,73 miliona eura, dok je tadašnji iznos gotovine bio značajno manji – 11,36 miliona eura.

Najvrednija državna kompanija ima aktivu od čak 1,159 milijardi eura, od čega se 922,39 miliona odnosi na stalnu imovinu. Nakon što je u EPCG sredinom marta promijenjen kompletan rukovodeći kadar, počelo je povlačenje štednje i depozita iz Prve banke na čijim je računima bilo oko 20 miliona eura koje pripadaju državnoj kompaniji – ne računajući i vlasnički udio u banci. Do sredine aprila, EPCG je povukla 11,63 miliona, a očigledno i preostalih osam miliona koji su bili oročeni. U gotovinu spada ne samo novac koji se fizički nalazi u kasi kompanije, već i onaj koji je na računima u bankama i nije oročen, što znači da se u svakom trenutku može koristiti.

Kasa CEDIS-a “teška” 19 miliona

Značajnu razliku u gotovinskim sredstvima na kraju juna ove godine u odnosu na isti kraj 2020, imao je i Crnogorski elektrodistributvni sistem (CEDIS) – sa 9,56 miliona na 19,16 miliona eura, a Aerodromi Crne Gore sa 3,42 miliona na 9,05 miliona eura.

S druge strane, gotovina u je u Željezničkoj infrastrukturi, prema knjigovodstvenim podacima, za pola godne smanjena sa 5,7 miliona na samo 1,27 miliona eura. Istovremeno, smanjenje je registrovano i u Luci Bar – sa 4,93 miliona na 3,91 milion eura. Podsjećamo, u pitanju su dvije kompanije kojima se zbog lošeg poslovanja „prijeti“ privatizacijom.

Kad je u pitanju dug prema državnim preduzećima, daleko ispred svih su građani koji za struju duguju 13,27 miliona eura. Slijedi cetinjski Vodovod sa 8,13 miliona, te Montenegro Airlines sa 5,76 miliona eura duga. Od privatnih kompanija, prvi je Uniprom Veselina Pejovića i s njim povezane kompanije koje ukupno duguju 5,23 miliona eura.

Izvor: DN

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *