Investitor iz Amerike treba da gradi na lokaciji “Galeba”

Kompanija “Rokšped” blizu je završetka posla s jednim kredibilnim investitorom iz SAD-a koji sa sobom u Ulcinj dovodi renomirani hotelski brend koji nema svoje objekte u Crnoj Gori, a koji će graditi turistički kompleks na lokaciji nekadašnjeg hotela “Galeb” u najjužnijoj primorskoj opštini, dok “Rokšped”, ako do realizacije dođe, neće učestvovati u vlasništvu tog kompleksa.

To je za “Vijesti” zvanično kazao generalni direktor “Rokšpeda” Nuo Stanaj. “Vijesti” su pitale da li su tačne nezvanične informacije da je ova kompanija prodala zemljište na kome je nekada bio hotel “Galeb” u Ulcinju, a koje je oglašeno na prodaju početkom marta.

”Tačno je da je ‘Rokšped’ veoma blizu okončanja posla s jednim kredibilnim investitorom iz SAD-a, koji sa sobom u Ulcinj dovodi renomirani hotelski brend koji nema svoje objekte u Crnoj Gori, ali o imenima investitora i brenda hotela nismo ovlašćeni da diskutujemo do okončanja procesa. Konkretni investitor se nakon nekoliko opcija zajedničkog ulaganja odlučio za samostalno ulaganje, tako da ‘Rokšped’, ako do realizacije dođe, neće više biti dio navedenog projekta, odnosno neće participirati u vlasničkoj strukturi novoizgrađenog hotelskog kompleksa”, rekao je Stanaj.

”Vijesti” su početkom aprila objavile informaciju da u oglasu, koji je početkom marta objavila podgorička agencija za nekretnine “Fido Veritas”, piše da je na prodaju ekskluzivan plac na mjestu bivšeg hotela “Galeb”. Navedeno je da je ukupna površina urbanističke parcele 42.500 metara kvadratnih, od čega je u vlasništvu “Rokšpeda” 24,3 hiljade kvadrata, a da je ostatak predviđen za priobalni pojas koji pripada toj lokaciji. Uz to, istaknuto je da finansijsko ulaganje u plažni dio predstavlja vid zakupnine prema Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i naglašeno da je zemljište predviđeno za izgradnju hotela. Ukupna površina turističkog kompleksa, kako piše u oglasu, iznosi blizu 47 hiljada kvadrata u maksimum 16 nivoa.

”Rokšped” je 2006. godine kupio je hotel “Galeb”, koji je potom srušio i na čijoj je lokaciji trebalo da izgradi novi hotel.

Uredno izvršavali obaveze iz ugovora

Stanaj je pojasnio i zašto do danas “Rokšped” nije sagradio hotel na toj lokaciji.

”Istina je da je ‘Rokšped’ na međunarodnom tenderu prije gotovo 15 godina kupio hotel ‘Galeb’ i pripadajuće zemljište. Jedna od obaveza iz ugovora bila je da se isti rekonstrukcijom dovede do standarda od pet zvjezdica. Kako je kasnijom stručnom analizom utvrđeno, hotel je građen sistemom koji ne dozvoljava proširivanje postojećih prostorija, prije svega soba, te je jedino rješenje za postizanje traženih standarda bilo rušenje postojećeg i izgradnja novog hotela, o čemu je i donijeto i rješenje od strane nadležnog organa. Nakon rušenja, ispostavilo se da lokacija na kojoj je bio hotel nije pokrivena planskom dokumentacijom i tu započinje administrativni proces donošenja urbanističkog projekta, a nakon toga i obezbjeđenja urbanističko-tehničkih uslova i na kraju uknjižbe zemljišta. Isti je završen tek krajem protekle godine, kada se konačno stvaraju uslovi da se otpočne s realizacijom izgradnje planskim dokumentom prodviđenog hotelskog kompleksa”, rekao je Stanaj.

Prema njegovim riječima, iz izvještaja kontrolora, kojeg na godišnjoj osnovi imenuje Vlada da prati realizaciju privatizacionih procesa, jasno je da je “Rokšped” uredno i na vrijeme izvršavao sve svoje ugovorom preuzete obaveze, plaćanje kupoprodajne cijene, izmirenje socijalnog programa za zaposlene itd…

”Iz izvještaja je jednostavno i zaključiti da je ‘Rokšped’ u trenutku zaključivanja ugovora imao i obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta. Kako je od tog trenutka, zaključenja ugovora, do sticanja uslova da projekat konačno bude realizovan, proteklo skoro 15 godina, ‘Rokšped’ je preusmjerio novac u druge oblasti svog poslovanja, ali je u kontinuitetu tražio partnera s kojim bi projekat realizovao. Cijenimo da je ovdje suvišno navoditi da su dva vrlo konkretna partnera u međuvremenu odustala, čekajući da se administrativne procedure okončaju”, istakao je Stanaj.

Vlada premijera Duška Markovića je prije parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine povukla tužbu protiv ‘Rokšpeda’ u parničnom postupku pred Osnovnim sudom u Ulcinju i time stavila tačku na pitanje vlasništva nad zemljištem. Presudu na osnovu odricanja, 31. avgusta donio je sudija Pero Lukić, a podgorička kompanija već se u listu nepokretnosti (br. 4488), u koji su “Vijesti” imale uvid, upisala kao vlasnik skoro 20 hiljada kvadrata atraktivnog zemljišta.

U toku sudski postupak

U Osnovnom sudu u Ulcinju u toku je suđenje direktoru i službenici ulcinjskog katastra Dževdetu Čapriću (63) i Smilji Šunjevarić (59), notaru iz Podgorice Anđelku Miloševiću (68) i ovlašćenom predstavniku kompanije “Rokšped” Asimu Taljanoviću koje tužilac Faruk Resulbegović tereti da su propuštanjem dužnosti nadzora, kršenjem zakona i dovodeći u zabludu nadležne institucije, oštetili državu za oko 12 miliona eura.

Resulbegović ih tereti da su početkom i krajem 2015. godine, suprotno zakonima donijeli dva rješenja bez saglasnosti Vlade i dozvolili upis zabilježbi hipoteke u katastru nepokretnosti na nepostojećim objektima “Galeba”, a na zemljištu koje je u državnom vlasništvu, uprkos tome što su znali da je hotel porušen 2008. i na taj način državu oštetili za 12 miliona eura.

Izvor: Vijesti

Check Also

Iz Rijada za Podgoricu od 28. jula

Saudijska aviokompanija Flynas, ujedno vodeća niskobudžetna aviokompanija na Bliskom Istoku, najavila je pokretanje prvih direktnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.