Ivan Asanović v.d. direktor CGES-a

Odbor direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), na čelu sa Aleksandrom Mijuškovićem, predsjednikom tg tijela, razriješio je danas dužnosti izvršnog direktora Dragana Kujovića i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima na funkciju vršioca dužnosti izvršnog direktora imenovao Ivana Asanovića, diplomiranog elektro inženjera, saopšteno je iz te kompanije.

Kazali su da su Asanovićevo značajno poslovno iskustvo, kontinuirano obrazovanje i usavršavanje, te menadžerskе sposobnosti, opredijelili članove Odbora direktora CGES-a da jednoglasno donesu odluku o njegovom izboru na tu funkciju.

Na funkciju vršioca dužnosti izvršnog direktora Asanović dolazi sa pozicije šefa Službe za SCADA, SBN i obračunska mjerenja u CGES-u.

Asanović je, kako je saopšteno, istakao da mu je čast i zadovoljstvo što će ubuduće predstavljati CGES sa pozicije izvršnog direktora, jer je u pitanju kompanija sa velikim potencijalom, koja je prepoznata kao lider u svojoj oblasti i to ne samo u državi, već i šire.

„Namjera mi je da iskoristim sve šanse koje će mi se ukazati na putu progresa ove kompanije, da svi zajedno osiguramo njen rast, da učvrstimo korporativne vrijednosti i u saradnji sa zaposlenima, koji su najznačajniji kapital, stvorimo dobru atmosferu, dajući maksimalan doprinos u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Ovom prilikom zahvaljujem Odboru direktora CGES-a na ukazanom povjerenju”, rekao je, između ostalog, Asanović.

Asanović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike – odsjek energetika i automatika.

Profesionalno iskustvo započeo je 2005. godine u internacionalnoj građevinskoj kompaniji „CYVAS General Trade LTD” – Kipar, kao inženjer za elektro radove i automatiku tokom izgradnje zgrade novog terminala aerodroma u Podgorici.

Svoj radni angažman u Elektroprivredi Crne Gore – FC „Prenos” započeo je 2006. godine na poziciji inženjera za održavanje trafostanica u Službi za održavanje. Od 2009. godine radio je kao glavni inženjer za održavanje trafostanica. U okviru rada u ovoj službi, učestvovao je u realizaciji više investicionih projekata rekonstrukcije trafostanica i zamjene visokonaponske opreme i to na različitim pozicijama, od člana Komisije za reviziju projekata do odgovornog rukovodioca radova i nadzornog inženjera, navodi se u njegovoj biografiji.

Od 2010. godine aktivno je učestvovao na realizaciji međunarodnog investicionog projekta podmorske interkonekcije Crna Gora-Italija, a 2011. godine rukovodio je projektom izgradnje TS 400/110/35 kV „Lastva” i proširenja postojeće 400/220/110 kV „Pljevlja 2”, u toku kojeg je stekao značajno radno iskustvo, dodaju iz CGES-a.

“Od 2011. do 2019. godine, bio je na poziciji šefa Službe za sekundarne i informacione sisteme. U okviru poslova ove službe, učestvovao je na realizaciji više značajnih investicija od kojih se posebno mogu izdvojiti projekti unapređenja postojećeg SCADA sistema, pripreme Rezervnog dispečerskog centra, kao i implementacije novog SCADA i EMS-a.”

“Respektabilno iskustvo je stekao članstvom u međunarodnim radnim grupama kao predstavnik CGES-a. Ovom prilikom izdvojili bismo komitete za razvoj mreže u okviru ENTSO-E, kao i za istraživanje, razvoj i inovacije”, stoji u biografiji Asanovića.

Član je Inženjerske komore Crne Gore, nacionalnog i pariskog komiteta CIGRE. Autor je više radova na temu održavanja VN opreme, primjene GIS tehnologije u izgradnji trafostanica, kao i projektovanja i implementacije savremenih sistema za nadzor i upravljanje elektroenergetskim sistemom. Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Check Also

Zašto će poskupiti električni automobili i “čista” energija?

Električni automobili, solarni sistemi i vjetroelektrane mogli bi u budućnosti znatno da poskupe, prognoze su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *