EBRD usvojila novu strategiju za Crnu Goru za period 2021-2026.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), usvojila je novu strategiju za Crnu Goru za period 2021-2026. sa tri prioriteta.

Jačanje konkurentnosti privatnog sektora

 Ključni prioritet EBRD-a u Crnoj Gori je da pomogne u diversifikaciji ekonomije zemlje kako bi se smanjilo oslanjanje na sezonski turizam i poboljšalo poslovno okruženje. Banka je spremna da podrži kompanije, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), mjerama koje promovišu jačanje kapaciteta, komercijalizaciju i poboljšano upravljanje. Ove mjere uključuju direktno finansiranje, kratkoročnu likvidnost, prilagođeno savjetovanje i angažovanje na politikama. Banka takođe ulaže napore da pruži podršku nedovoljno podržanim segmentima društva kroz promociju rješenja za poboljšanje vještina, veću finansijsku inkluziju i jednak pristup mogućnostima.

Podrška tranziciji Crne Gore ka zelenoj ekonomiji

Crna Gora ima dobar potencijal za obnovljive izvore energije, a EBRD je u dobroj poziciji da pomogne ubrzanje tranzicije na zelenu i pravednu ekonomiju u zemlji, kako bi ona ispunila energetske i klimatske ciljeve za 2030. godinu. Na osnovu svog pristupa Tranziciji na zelenu ekonomiju i na osnovu svojih dobrih dosadašnjih rezultata, Banka će kombinovati ulaganja u obnovljive izvore sa angažovanjem na politici za povećanje kapaciteta obnovljive energije i dekarbonizaciju energetskog sektora. Prioritet Banke je ulaganje u niskokarbonsku i klimatski otpornu komunalnu infrastrukturu i s njom povezane usluge, uključujući vodovod i tretiranje otpadnih voda, upravljanje otpadom i daljinsko grijanje.

Davanje podrške daljoj povezanosti i integraciji

Blisko sarađujući sa multilateralnim partnerima, kao što je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), EBRD je u jedinstvenoj poziciji da unaprijedi integraciju Crne Gore sa regionalnim tržištima kroz razvoj prekograničnih transportnih i energetskih mreža. EBRD takođe nastavlja da podržava inicijative za poboljšanje pristupa informacijama i komunikacionim tehnologijama širom zemlje, uključujući i populaciju koja ne dobija dovoljno usluga, istražujući mogućnosti za razvoj širokopojasne infrastrukture koja dopire do udaljenijih ruralnih područja.

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.