EBRD usvojila novu strategiju za Crnu Goru za period 2021-2026.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), usvojila je novu strategiju za Crnu Goru za period 2021-2026. sa tri prioriteta.

Jačanje konkurentnosti privatnog sektora

 Ključni prioritet EBRD-a u Crnoj Gori je da pomogne u diversifikaciji ekonomije zemlje kako bi se smanjilo oslanjanje na sezonski turizam i poboljšalo poslovno okruženje. Banka je spremna da podrži kompanije, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), mjerama koje promovišu jačanje kapaciteta, komercijalizaciju i poboljšano upravljanje. Ove mjere uključuju direktno finansiranje, kratkoročnu likvidnost, prilagođeno savjetovanje i angažovanje na politikama. Banka takođe ulaže napore da pruži podršku nedovoljno podržanim segmentima društva kroz promociju rješenja za poboljšanje vještina, veću finansijsku inkluziju i jednak pristup mogućnostima.

Podrška tranziciji Crne Gore ka zelenoj ekonomiji

Crna Gora ima dobar potencijal za obnovljive izvore energije, a EBRD je u dobroj poziciji da pomogne ubrzanje tranzicije na zelenu i pravednu ekonomiju u zemlji, kako bi ona ispunila energetske i klimatske ciljeve za 2030. godinu. Na osnovu svog pristupa Tranziciji na zelenu ekonomiju i na osnovu svojih dobrih dosadašnjih rezultata, Banka će kombinovati ulaganja u obnovljive izvore sa angažovanjem na politici za povećanje kapaciteta obnovljive energije i dekarbonizaciju energetskog sektora. Prioritet Banke je ulaganje u niskokarbonsku i klimatski otpornu komunalnu infrastrukturu i s njom povezane usluge, uključujući vodovod i tretiranje otpadnih voda, upravljanje otpadom i daljinsko grijanje.

Davanje podrške daljoj povezanosti i integraciji

Blisko sarađujući sa multilateralnim partnerima, kao što je Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), EBRD je u jedinstvenoj poziciji da unaprijedi integraciju Crne Gore sa regionalnim tržištima kroz razvoj prekograničnih transportnih i energetskih mreža. EBRD takođe nastavlja da podržava inicijative za poboljšanje pristupa informacijama i komunikacionim tehnologijama širom zemlje, uključujući i populaciju koja ne dobija dovoljno usluga, istražujući mogućnosti za razvoj širokopojasne infrastrukture koja dopire do udaljenijih ruralnih područja.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.