Erste banka veoma uspješno prošla kroz proces procjene kvaliteta aktive

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je veoma uspješno prošla kroz proces sveobuhvatne procjene kvaliteta aktive (AQR – Asset Quality Review) koju je sprovela Centralna banka Crne Gore (CBCG), a čiji su rezultati na nivou sistema saopšteni u srijedu. Rezultati procjene su potvrdili snažnu kapitalnu poziciju Erste banke i koeficijent solventnosti od 20,18% na dan 31. 12. 2019. To je znatno iznad regulatornog minimuma od 10%.

“Izvrsni rezultati nezavisne sveobuhvatne procjene kvaliteta imovine jasno i nedvosmisleno potvrđuju snažnu kapitalnu bazu Erste banke i primjenu ispravnog poslovnog modela, koji obezbjeđuje adekvatnu podršku klijentima uz očuvanje visokih standarda upravljanja rizicima. Ohrabrujuća je konstatacija da je i kao cjelina, bankarski sistem stabilan i dovoljno kapitalizovan, jer samo snažne banke mogu biti oslonac ekonomskog rasta i razvoja u funkciji prosperiteta društva. Potvrda stabilnosti i održivosti bankarskog sistema u skladu sa evropskim standardima kroz AQR, važan je korak u procesu pristupanja EU“, rekao je glavni izvršni direktor Erste banke, Aleksa Lukić.

Sveobuhvatna procjena je sprovedena u svih 13 banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, a na osnovu finansijskih podataka raspoloživih na dan 31.12. 2019. godine. U odnosu na taj datum, koeficijent solventnosti Erste banke je dodatno ojačan i na dan 30. 06. 2021. iznosi 24,42%.

„Očekivano odličan rezultat AQR-a je pokazatelj adekvatne kulture rizika u banci i postavljenih visokih standarda. Činjenica da u procesu AQR niti jedan klijent Erste banke nije reklasifikovan i premješten u nekvalitetnu aktivu daje nam za pravo da budemo zadovoljni organizacijom i kvalitetom internih procesa, upravljanjem kreditnim portfeljom i rizicima, klasifikacijom plasmana. AQR kao zahtjevan proces je iziskivao blagovremenu i adekvatnu pripremu, motivisanost, nesebičnu kolegijalnost i saradnju koleginica i kolega iz svih uključenih organizacionih jedinica. Koristim priliku da im još jednom iskažem zahvalnost i respekt,“ rekao je izvršni direktor za rizike Erste banke, Damir Ivaštinović.

AQR je sproveden u skladu sa preporukama Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske komisije, a na osnovu metodologije bazirane na “Asset Quality Review Phase 2 Manual” Evropske centralne banke (ECB) iz juna 2018. godine, prilagođene lokalnom institucionalnom i zakonskom okviru i specifičnostima tržišta.

Check Also

Šinavatra bi da proda Svetog Nikolu

Kompanija “Global TS Montenegro” Taksina Šinavatre, naturalizovanog Crnogorca i bivšeg tajlandskog premijera, pokušava da proda jugoistočni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *