Bankari očekuju ublažavanje uslova za stambene i kredite privredi te pooštravanje standarda za potrošačke kredite

Savjet Centralne banke Crne Gore održao je danas 101. sjednicu.

Osvrnuvši se na juče predstavljene rezultate procesa procjene kvaliteta aktive, odnosno AQR-a u Crnoj Gori, članovi Savjeta izrazili su zadovoljstvo stanjem i trendovima koji karakterišu bankarski sektor, kao i činjenicom da je potvrđena adekvatna kapitalizovanost na nivou sistema, te kvalitet politika upravljanja rizicima u bankama.

Konstatovano je da su pozitivni trendovi u vidu rasta najvažnijih bilansnih pozicija  (aktiva, krediti, depoziti i kapital) nastavljeni i u periodu nakog 31.12.2019. godine, što je bio referentni datum za sprovođenje AQR-a.

Savjet je danas razmatrao Makroekonomski izvještaj CBCG za drugi kvartal 2021. godine. Statistički podaci za ovaj period u poređenju sa uporednim ukazuju na oporavak privrede, posebno izražen u pojedinim sektorima, poput industrijske proizvodnje, trgovine, turizma i saobraćaja. Ohrabruju i fiskalni podaci, posebno smanjenje gotovinskog deficita budžeta, koji je u prvoj polovini 2021. godine bio za 54,2 miliona eura niži u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Na osnovu Izvještaja o kretanju cijena za II kvartal 2021. godine, koga je danas razmatrao Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene u prvih šest mjeseci 2021. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, u prosjeku više za 1,2%. U Izvještaju se, dalje, navodi da modelska prognoza za kraj 2021. godine projektuje inflaciju u rasponu od 2,4% do 3,84%, sa centralnom tendencijom od 3,1%. Njoj je slična i ekspertska procjena CBCG i ona ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od 2% do 4%, pri čemu centralna projekcija iznosi 3%.

Predmet razmatranja na sjednici bio je i Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za II kvartal 2021. godine, u kojem je istaknuto da su u ovom periodu ublaženi kreditni standardi za privredu, posebno za sektor mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i za stanovništvo, osim segmenta stambenih kredita, gdje je evidentirano blago pooštravanje kreditnih standarda. Prema očekivanjima banaka, u trećem kvartalu 2021. godine, očekuje se nastavak ublažavanja kreditnih standarda za mikro, mala i srednja preduzeća. Što se stanovništva tiče, moguće je očekivati pooštravanje kreditnih standarda za potrošačke i ostale kredite, odnosno ublažavanje standarda za stambene kredite.

Na današnjoj sjednici je predstavljena Informacija o analizi podataka dobijenih putem upitnika CBCG – Fintech: mapiranje fintech-a i finansijskog ekosistema u Crnoj Gori. Naime, u cilju mapiranja fintech-a i finansijskog ekosistema u Crnoj Gori, CBCG je sprovela istraživanje koje je obuhvatilo banke, mikrokreditne finansijske institucije (MFI), platne i institucije za elektronski novac koje posluju u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno u cilju sagledavanja stanja, nivoa razvoja i broja kompanija koje pružaju usluge iz fintech oblasti u Crnoj Gori, kao i stepena njihove primjene. Istraživanje je pokazalo da banke i druge anketirane institucije sarađuju sa više različitih kompanija u implementaciji novih tehnologija, uglavnom za potrebe digitalizacije internih procesa,  razvoja digitalnih korisničkih servisa i sl., dok je veoma mali dio posvećen oblasti fintech-a. Konstatovano je da postoji značajan prostor za napredak, inovacije i razvoj, dok prepoznate prepreke, u vidu regulatornog aspekta, karakteristika tržišta i navika korisnika, zahtijevaju sveobuhvatne i koordinisane aktivnosti regulatornih institucija i cijelog fintech ekosistema.

Članovi Savjeta su pozdravili osnivanje CBCG Fintech Huba – regulatornog inovacijskog centra, kao i organizaciju prvog CBCG Fintech Hackathona na temu “Budućnost digitalnih bankarskih i platnih servisa u Crnoj Gori“, zakazanog za 22-24. oktobar ove godine.

Savjet je danas usvojio Odluku o izmjenama Odluke o sadržini Centralnog registra transakcionih računa. Izmjenama se vrši tehničko prilagođavanje predmetne odluke, na način da se preciziraju podaci koje su banke dužne da dostavljaju CBCG za potrebe ažuriranja Centralnog registra transakcionih računa.

Na današnjoj sjednici razmatrani su kvartalni izvještaji o poslovanju banaka i pružalaca finansijskih usluga na 30.06.2021. godine, kao i izvještaji o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za jun i jul.

Check Also

Da li “stalni sezonac” može da riješi problem zapošljavanja u turizmu

Zavod za zapošljavanje Crne Gore podržaće stalne sezonce, a to su lica koja bi radila …

One comment

  1. Kakav je izvjestaj AQR za Prvu banku?
    Ukoliko Epcg povuce depozite ,bice nelikvidni
    Da li FZD ima dovoljno sredstava za isplatu u veoma izvjesnom slucaju fasovanja Prve

Leave a Reply

Your email address will not be published.