Advokati da ukažu na poreske probleme

Članovi radne grupe koju čine predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva pravde s jedne i Advokatske komore s druge strane su na prvom sastanku usaglasili metod i dinamiku rada, a idući dogovorili za dvije nedjelje. Nakon toga će se, kako navode iz komore, radna grupa sastajati svakog utorka.

Navode da će advokati do idućeg sastanka pripremiti materijal o poreskim problemima na koje nailaze u svojoj djelatnosti, kako bi zajednički usaglasili normativnih rješenja. Iz komore pozivaju advokate da šalju svoje sugestije i konkretne predloge kada je riječ o fiskalizaciji.

Na analizi postojećeg zakona i pripremi izmjena radiće Janko OdovićBiljana PeranovićDarko Čabarkapa i Ivan Bajić iz Ministarstva finansija, Boris Marić i Momir Jauković iz Ministarstva pravde, dok će interese advokata zastupati Veselin RadulovićDragan ŠoćDragomir ĆalasanNebojša AsanovićAleksandar Otašević i Vladimir Bojić.

Protokolom koji su ministri Milojko Spajić i Sergej Sekulović potpisali sa predsjednikom komore Zdravkom Begovićem krajem jula poslije više od dva mjeseca suspendovana je odluka o obustavi rada i dogovoreno formiranje radne grupe. Predviđeno je da u radu krenu od zahtjeva advokata da poreski inspektor ne može zatvoriti kancelariju u slučaju nađenih nepravilnosti niti pristupiti spisima predmeta, već samo finansijama. Advokati traže da sudovi donose rješenja za isplatu naknada za službene odbrane na osnovu njihovih troškovnika te da pojedinačne radnje fakturišu na osnovu punomoćja. Smatraju da na fakturama ne bi trebalo da budu navedeni podaci koji bi mogli narušiti povjerljivi odnos između njih i klijenata.

Advokati do izmjene zakona neće biti izuzeti iz fiskalizacije, ali je protokolom predviđeno da državni organi imaju u vidu da je iskazana namjera da se zakon mijenja. Za svaki slučaj, komora je obećala da će im u slučaju pokretanja prekršajnog postupka pružiti besplatnu pravnu pomoć i snositi troškove. Od kraja prošle godine advokati ukazuju da se ovaj zakon ne može primijeniti na njih, navodeći da ne pružaju usluge, već pravnu pomoć.

Za subotu su zakazani regionalni zborovi u Podgorici, Bijelom Polju, Baru i Herceg Novom na kojima bi trebalo da budu predloženi kandidati za rukovodeća mjesta u Advokatskoj komori, jer je prethodnom rukovodstvu mandat istekao krajem prošle godine.

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *