Centralna banka dala saglasnost NLB Banci za pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica

Centralna Banka Crne Gore odobrila je NLB Banci AD Podgorica pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica, čime su se stekli uslovi za posljednju fazu spajanja dva privredna društva.

Centralna banka je  2. septembra prema Zakonu o bankama izdala odobrenje za pripajanje Komercijalne banke AD Podgorica, NLB Banci.

Uzimajući u obzir u pokazatelje poslovanja NLB Banke, te njene fiпansijske i poslovne aktivnosti,   kao i sve dostavljene informacije uz zahtjev za davanje odobrenja za pripajanje, ispuпjeni su zakonom propisani uslovi za davanje odobrenja za ргiрајапје Кomercijalne banke NLB Banci, navodi se u Odluci Centralne Banke.

Planirani datum pravnog pripajanja KB, NLB-u je 12. novembar 2021. godine, a klijentima je poslata ponuda za otvaranje transakcionih računa, odnosno obavještenja o promjenama brojeva transakcionih računa, izmjenama funkcionalnosti i mogućnostima korišćenja proizvoda i usluga ugovorenih u Komercijalnoj banci AD Podgorica, a koje stupaju na snagu danom pripajanja NLB Banci AD Podgorica.

Klijenti Komercijalne banke, tokom vikenda spajanja banaka, moći će nesmetano da koriste platne kartice, dok će ostali servisi biti povremeno van fukncije, o čemu će klijenti obje banke biti redovno obavještavani. Od 15. novembra klijenti Komercijalne banke nastaviće da koriste sve svoje servise i proizvode u NLB Banci.

„Pripajanjem Komercijalne banke imaćemo još snažniju NLB Banku koja je dio snažne Grupe posvećene širenju poslovanja u ovom regionu. Cilj nam je da nova banka zaživi kao simbioza znanja i odgovornog bankarstva, sa zaposlenima koje njeguju upravo ove kvalitete. NLB ostaje posvećena najboljem interesu klijenata obje banke, koji mogu očekivati još bolje bankarsko iskustvo, izjavio je Martin Leberle, glavni izvršni direktor NLB Banke.

Klijenti Komercijalne banke (fizička lica i preduzeća) ukoliko narednih dana ne prime pisano obavještenje, mogu posjetiti najbližu filijalu Komercijalne banke AD Podgorica.

Novi brojevi računa u NLB Banci koji su navedeni u pomenutom obavještenju, a koji će zamijeniti postojeće račune u KB-u, biće važeći od momenta pravnog spajanja banaka, 12. novembra 2021. Nakon spajanja banaka, a u narednih godinu dana od tada, uplate izvršene na postojeće račune u Komercijalnoj banci biće prihvaćene, a uplaćena sredstva automatski preusmjerena na novootvorene račune u NLB Banci. Plaćanja u zemlji i prema inostranstvu biće omogućena samo sa novih računa koji su otvoreni u NLB Banci.

Klijentima KB-a se savjetuje da na vrijeme obavijeste svoje poslodavce i uplatioce o novom broju računa u NLB Banci.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju uzrokovanu širenjem COVID 19, u cilju zaštite zdravlja, banka će o novim brojevima računa klijenata penzionera obavijestititi Fond PIO Crne Gore. Potrebno je da klijenti penzioneri prethodno potpišu saglasnost u ekspozituri Komercijalne banke, čime bi omogućili da banka umjesto njih informiše Fond PIO Crne Gore o novom broju računa penzionera.

Prethodnu, 2020. godinu, NLB je završila kao druga banka u Crnoj Gori ро tržišnom učešću depozita 13,07%, treća ро učešću kredita 13,12% i kapitala 11,63%, ali i kao lider na tržištu u segmentu stambenih kredita sa učešćem od gotovo 1/4, dok je učešće Komercijalne banke u kreditima 3,43%, a u depozitima  3,56%.

Za sve dodatne informacije klijenti se mogu obratiti na email adrese: [email protected] i [email protected]  ili pozvati Kontakt centra NLB Banke 19888, odnosno KB korisnički servis : +382 20 426 300.

Sve informacije od važnosti za proces spajanja objavljene su na stranicama www.nlb.me i www.kombank.me.

 

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *