Adriatic banka zapošljava: Direktor Sektora podrške poslovanju

Adriatic banka zapošljava

Direktor Sektora podrške poslovanju

Radne obaveze i dužnosti:

 • Organizacija i supervizija radnih procesa u Sektoru
 • Definisanje i ažuriranje politika Banke i procedura za Sektor i njihova implementacija
 • Sprovođenje izmjena regulative iz djelokruga odgovornosti Sektora
 • Sprovođenje procedura kod uvođenja novih poslova i proizvoda Banke
 • Blagovremeno evidentiranje poslovnih transakcija za Banku (obračuni po kreditima, dospijeća kredita, likvidacija kredita, obračun pasivnih kamata na oročenu štednju i sl.)
 • Blagovremeno rasknjižavanje i svođenje prolaznih računa za transakcije koje se odnose na poslove podrške poslovanju sa stanovništvom i privredom
 • Pripremanje ugovora i ostale dokumentacije u skladu sa odobrenjima korporativnim i SME klijentima
 • Pripremanje ugovora i ostale dokumentacije u skladu sa odobrenjima fizičkim licima
 • Sprovođenje kontrole usklađenosti odobrenih uslova sa ugovorima
 • Realizacija odobrenja (plasman sredstava, slanje ino-garancije, otvaranje akreditiva i sl.)
 • Redovno usaglašavanje analitičkih evidencija Banke iz nadležnosti Sektora, identifikovanje uzroka eventualnih odstupanja i sprovođenje korekcija
 • Priprema i kontrola eksternih izvještaja za koje je odgovoran Sektor
 • Priprema internih izvještaja iz svog djelokruga odgovornosti za Upravu Banke
 • Kontinuirano praćenje poreskih propisa i njihova primjena u okviru svog djelokruga odgovornosti, obračun i evidentiranje relevantnih poreskih obaveza
 • Sprovođenje analiza u cilju objašnjenja uzroka pojedinih trendova i podrška u analizi profitabilnosti određenih projekata/inicijativa i pripremi ostalih analiza po potrebi
 • Isporuka relevantnih informacija koje su neophodne u procesu izrade budžeta Banke
 • Ostali poslovi po nalogu Uprave banke

Neophodne kvalifikacije:

 • Visoka stručna sprema
 • Minimum 36 mjeseci na bankarskim poslovima
 • Napredno znanje engleskog jezika

Rok za prijave 17.09.2021.

Prijave slati na: [email protected]

Check Also

Od 2022. godine Crna Gora otvara vrata digitalnim nomadima

Izmijenjene životne okolnosti, mijenjaju i profil turista koji sada putuju da bi i radili i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *