BoostMeUp – druga generacija programa koji crnogorske startapove lansira do globalnog tržišta

Druga generacija “BoostMeUp“ prvog predakceleracijskog programa u Crnoj Gori počinje sa implementacijom 20.09.2021. godine.

Kao nastavak uspješno realizovane prethodne generacije programa, i ove godine program je namijenjen inovatorima, razvojnim timovima u ranoj fazi preduzetničkog poduhvata, kao i preduzetnicima koji namjeravaju da iznesu nove i inovativne proizvode ili usluge na tržište.

Vodeći partner na programu je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, a partneri su Naučno-tehnološki park Crne Gore, IT kompanija Amplitudo d.o.o i Crnogorski Telekom. Program sufinansira Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore.

Program će trajati 10 mjeseci tokom kojih će timovi razvijati svoje ideje sa predstavnicima konzorcijuma projektnih partnera i međunarodnim, regionalnim i nacionalnim mentorima kroz četvorodnevni Bootcamp, petomjesečni mentorski program u 6 modula sa velikim brojem radionica, meet-upova, key note predavanja, te grupnih i individualnih sesija sa mentorima.

Poseban kvalitet programa i ove godine pored predstavnika konzoricijuma projektnih partnera daju međunarodni, regionalni i nacionalni mentori kao što su Tanja Senekovič – Slovenija, Petra Karanikić – Hrvatska i Vladimir Nedović – Holandija, Dr. Nedeljko Milosavljević i Dr. Đorđe Ćelić – Srbija, Darko Ivanović – Crna Gora, te mentori iz posebnih tematskih cjelina iz ključnih kompanija u Crnoj Gori poput Crnogorskog Telekoma, Elektroprivrede Crne Gore, uz posebnu podršku ICT Cortex-a, kao i globalne kompanije – Rakuten Viber.

Značajan segment ovogodišnjeg izdanja programa će biti i finansijska podrška za 6 najboljih ideja u iznosu od po 6000 EUR po ideji.

I ove godine program je usklađen sa strateškim pravcem razvoja inovacione djelatnosti i tehnološkog razvoja u Crnoj Gori i dominantno je utemeljen na normativnom okviru i ključnim strateškim dokumentima, prije svega na Strategiji pametne specijalizacije Crne Gore – S3 (2019-2024).

Check Also

Ekonomist: Izvjesno da će EU na neki način pomoći oko otplate kineskog kredita

Uprkos tome što Evropska unija (EU) nije direktnije odgovorila na prve zahtjeve crnogorske vlade da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *