Dobit EPCG u prvom polugodištu veća od 17 miliona

Za prvih šest mjeseci 2021. godine godine Elektroprivreda Crne Gore je ostvarila neto rezultat u iznosu od 17.1 miliona eura i iznad je prosjeka ostvarenja prethodnih godina za isti period, saopšteno je iz tog preduzeća.

„U periodu od 1. januara do 30. juna 2021. godine EPCG je ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 170.9 miliona eura, što je, u odnosu na prošlu godinu više za 16 odsto ili 23.8 miliona eura. Troškovi poslovanja za isti period iznosili 151.4 miliona eura“, naveli su oni.

Iz EPCG ističu kako su se troškovi poslovanja u najvećoj mjeri ticali korišćenja mrežnih kapaciteta i troškova uvoza električne energije.

„Trošak od 45.5 miliona eura odnosi se na korišćenje mrežnih kapaciteta, 23.7 miliona eura na troškove uvoza električne energije, 22.6 miliona eura na troškove otkupa električne energije od povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije, 13.9 miliona eura na utrošak uglja za potrebe rada TE Pljevlja, a ostatak na troškove amortizacije, zarada, materijala, usluga, poreza i rezervisanja“, navode oni.

I pored uticaja krize izazvane pandemijom koronavirusa, kako ističu, investicioni ciklus kompanije sprovodi se u skladu sa planiranom dinamikom. Veliki napori se ulažu u povećanju efikasnosti, optimizaciji i smanjenju troškova.

Check Also

NLB banka zapošljava: Analitičar / Viši Analitičar

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.