Likvidna sredstva banaka 1,11 milijardi eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u maju su iznosila 1,11 milijardi eura, stoje 4,5 odsto više nego u aprilu. Prosječna likvidna sredstva u maju su u odnosu na isti period prošle godine bila veća 21,9 odsto, pokazuju podaci CBCG

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma. Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 4,75 milijardi eura i bilježi rast od 1,8 odsto u odnosu na april, dok je u odnosu na maj prošle godine porasla 5,3 odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 69,9 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,7 odsto, hartije od vrijednosti sa 10,1 odsto, dok se 1,3 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 75,7 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,8 odsto, pozajmice sa osam odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,6 odsto ukupne pasive. Ukupan kapital banaka na kraju maja iznosio je 606,2 miliona eura i bilježi rast od 0,9 odsto na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem oslabio 0,2 odsto.

Check Also

Pandemija pogoršala fiskalnu poziciju

Fiskalna pozicija Crne Gore, koja je bila pogoršana i prije korona virusa, zbog velikih infrastrukturnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *