Barska plovidba potonula za 15 miliona

Barska plovidba je za šest mjeseci ove godine ostvarila gubitak u poslovanju od 1,6 miliona eura, što je značajno lošiji rezultat u odnosu na isti period prošle godine kada je minus iznosio 125 hiljada eura.

Akumulirani gubitak kompanije na kraju juna, kako je navedeno u polugodišnjem izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, iznosio je 14,7 miliona eura, dok je vrijednost kapitala bila negativna i iznosila minus 4,2 miliona eura. Za toliko je ukupni gubitak veći od vrijednosti kapitala.

Sam poslovni rezultat bio je gubitak od 319 hiljada eura, ali su dominantno na konačan rezultat uticali rashodi po osnovu “kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima” od 1,7 miliona eura, dok su prihodi po istoj stavci bili 438 hiljada eura.

Ova kompanije ima i kreditne obaveze za kupovinu dva broda od 31,6 miliona eura za koje je država dala garanciju i čije rate djelimično ili u potpunosti vraća već tri godine.

Država u ovoj firmi ima 51,4 odsto akcija, dok ostalo pripada manjinskim akcionarima.

Kako je ranije saopšteno iz resornog Ministarstva kapitalnih investicija, problem u poslovanju ove kompanije čine dva loša ugovora iz prethodnog perioda. To su ugovori o kupovini dva broda bez studije isplativosti i bez saglasnosti Skupštine akcionara, a drugi je ugovor o davanju u najam ta dva broda londonskoj kompaniji sa turskim kapitalom “Sea pioneer”.

Ministar Bojanić je prije nekoliko dana kazao da u dogovoru sa malim akcionarima pokušavaju da pronađu način kako bi raskinuli ugovor o najmu, jer sada proizvodi dnevni gubitak od oko 30 hiljada dolara. Najveću štetu trpe manjinski akcionari koji nisu uticali na ove loše odluke bivše uprave i Vlade.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Svi zajedno do ekološke Crne Gore

Povodom 30 godišnjice od proglašenja Crne Gore ekološkom državom, Telenor je pozvao sve aktere u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *