Šteta za EPCG tri miliona zbog kredita sa Prvom bankom

Državna Elektroprivreda (EPCG) je samo po osnovu subordinisanog kredita sa Prvom bankom pretrpjela štetu od gotovo tri miliona EUR, saopštila je pravna savjetnica pri nevladinoj organizaciji (NVO) Akcija za socijalnu pravdu (ASP), Ines Mrdović.

– EPCG već punu deceniju, na direktni zahtjev te privatne banke, kroz ovaj ugovorni aranžman, obezbjeđuje uslov za adekvatnost kapitala, što je jedan od uslova da banka uopšte može da posluje na tržištu, navela je Mrdović u saopštenju.

Ona je rekla da nijesu poznati planovi novog menadžmenta EPCG i Vlade u odnosu na subordinisani kredit sa Prvom bankom, koji praktično predstavlja „zarobljeni” novac energetske kompanije.

Mrdović je podsjetila da je EPCG u martu 2010. godine svoj depozit od deset miliona EUR, koji je držala u Prvoj banci, na zahtjev te finansijske institucije plasirala kao ugovor o subordinisanom kreditu, uz godišnju kamatnu stopu od deset odsto i rok vraćanja pet godina.

– Samo godinu kasnije, tadašnji menadžment EPCG odlučio je da tri miliona kredita pretoči u akcije Prve banke. Akcije su kupljene po nominalnoj vrijednosti i neposredno prije isticanja roka tada važeće emisije akcija Prve banke, a kada se uporede sa tadašnjom znatno nižom tržišnom cijenom akcija, proizilazi da ih je EPCG na svoju štetu pretplatila za oko 1,3 miliona, tvrdi Mrdović.

Prema informacijama ASP-a, menadžment EPCG tada je raspolagao kompletnim informacijama o emisiji akcija Prve banke, da nije dovoljno uspješna, pa je odluka o dokapitalizaciji donijeta eskpresno, bez održavanja sjednice, uprkos tome što se jedan član Odbora direktora nalazio na službenom putovanju van zemlje i s njim je komunicirano mejlom, dok je drugi tražio da se utvrdi da li je u konfliktu interesa, jer je lično trgovao akcije te banke.

– U narednom periodu je iznos subordinisanog duga smanjen na šest miliona, ali je smanjivana i kamatna stopa za EPCG. Do prošle godine je iznosila 7,25 odsto, te se može izračunati da je po osnovu smanjenja kamate energetska kompanija pretrpjela štetu od preko 1,5 miliona, kazala je Mrdović.

Smanjenje kamatnih stopa bio je, kako je saopštila, direktan zahtjev Prve banke, pod obrazloženjem da će na taj način smanjiti troškove svog poslovanja.

– Istovremeno, nikada nije objavljena niti jedna finansijska, ekonomska ili poslovna analiza EPCG, koja bi pokazala opravdanost ulaganja energetske kompanije u jednu većinski privatnu banku, niti su ikada objavljeni ekonomski razlozi za smanjenje kamatne stope, navela je Mrdović.

Prema njenim riječima, sam subordinisani kredit, umjesto vraćanja za pet godina, je takođe na zahtjeve Prve banke aneksima produžavan na svake dvije godine i on ističe 2026.

– Prva banka je tražila od EPCG da joj produžava rok dospjelosti kako bi ispunila uslov adekvatnosti kapitala, jer se svake godine iznos subordinisanog kredita umanjuje 20 odsto, zbog čega je potrebno da se kredit produžava, a da bi banka ispunila uslov koeficijenta solventnosti, objasnila je Mrdović.

Prema Odluci o adekvatnosti kapitala Centralne banke (CBCG), subordinisani krediti se uključuju u dopunski kapital prilikom obračuna koeficijenta solventnosti.

– Takođe, treba napomenuti da su akcije EPCG konvertovane u nekumulativne povlašćene akcije kod Prve banke, a ne u kumulativne povlašćene akcije. Razlika je u tome što se kod kumulativnih eventualno neisplaćena dividenda mora nadoknaditi, što nije slučaj kod nekumulativnih akcija, zaključila je Mrdović.

Izvor: Pobjeda.me

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.