Vuković: Situacija u Plantažama složena i veoma teška

Trenutna situacija u Plantažama je složena i veoma teška, a dodatno i zbog toga što je dio zaposlenih preko sindikata, organizovao štrajk upozorenja sa nezakonitim zahtjevima – kazao je u intervjuu za Pobjedu izvršni direktor Plantaža Miroslav Vuković. Zahtjevi za njegovu i smjenu kompletnog menadžmenta, kako objašnjava, ne spadaju u nadležnost sindikata ni zaposlenih, zbog čega su podnijeli tužbu Osnovnom sudu tražeći da se utvrdi da je štrajk upozorenja nezakonit. Takvog stava je i Unija poslodavaca Crne Gore, kao i Odbor direktora koji je jasno razgraničio nadležnosti uprave i sindikata.

– Sindikat može da zahtijeva što god želi, pa i ovo što je zahtijevao, ali ne može povodom tih zahtjeva da štrajkuje na zakonit način. Stoga, očekujem da svako radi svoj posao, a sve u najboljem opštem, kompanijskom i interesu svih zaposlenih. Vjerujem da ćemo uspjeti u tome, da osiguramo neophodne uslove za kompanijski opstanak i buduću perspektivu – kazao je Vuković.

U svjetlu tih događaja, da li namjeravate da ostanete na poziciji direktora? 

Da, naravno da namjeravam. Da nemam tu namjeru i volju, ne bih se ni prihvatio ove, po više osnova, sada istinski nezahvalne pozicije. Od strane predstavnika vlasnika kompanije, na osnovu poslovnog plana koji sam prezentovao, a koji je Odbor direktora usvojio, ukazano mi je povjerenje da budem na čelu kompanije i to u uslovima i okolnostima koje ova kompanija ne pamti, siguran sam, od njenog osnivanja. To što sam imenovan za izvršnog direktora Plantaža u punom mandatu, smatram, u sadašnjim uslovima, nedvosmisleno svojim ličnim izazovom i obavezom, ali i privilegijom, pa makar bio izvršni direktor i jedan dan, a ne evo punih devet mjeseci. Odlučan sam u svojoj namjeri da napravimo pozitivne iskorake u radu i povratimo renome koji su Plantaže imale u javnosti, a koji su gradile generacije naših prethodnika. Uvjeravam vas da sve odluke koje trenutno donosimo i koje budemo donosili biće isključivo u najboljem interesu Plantaža, a sve u punoj koordinaciji sa Odborom direktora.

Što će podrazumijevati najavljena reorganizacija poslovanja? 

Drugačiji način razmišljanja i odnos prema kompaniji je osnov najavljene transformacije, nove strategije poslovanja i ranije usvojenog petogodišnjeg plana rada i razvoja. Cilj je da se postigne finansijska konsolidacija i stabilnost. Preduzimaju se brojne aktivnosti da bi održali i osnažili proizvodnju i prodaju, koje je potrebno diversifikovati kako bi povećali bazu prihoda i obezbijedili sigurniju budućnost. Neminovno je da promjene sa sobom nose određene, ne male, rizike i teške odluke. Donošenje takvih odluka nije jednostavno, ali u ovakvim okolnostima to je jedini način da se fokusiramo na opstanak i budućnost. Vjerujem da smo, bez obzira na sve moguće različitosti crnogorske društvene stvarnosti, saglasni u stavu da je održiva i stabilna kompanija naš zajednički opšti interes. Reorganizacija će omogućiti racionalizuju troškova, korišćenje određenih resursa punim kapacitetom, mjerljivost rada i doprinosa zaposlenih i lakše utvrđivanje kritičnih tačaka poslovanja.

Što je do sada urađeno? 

Mjere maksimalne racionalizacije svih troškova su uveliko sprovedene, ali se značajnije mjere ne mogu sprovesti do kraja bez izrade nove sistematizacije i novog kolektivnog ugovora. Iako su se u medijima pojavljivale drugačije informacije, u cilju potpunog i istinitog informisanja javnosti, ističem da su se u menadžentu desile kadrovske promjene na više pozicija, kao i da će se u tom pravcu i dalje nastaviti. Očekujem da svi zaposleni, bez obzira na nezakoniti štrajk i stečene navike i možda nevoljne nametnute rutine, prepoznaju ovaj trenutak i sebe u njemu, prihvate neminovne promjene, koje su uslov za opstanak. Zahvaljujem svim zaposlenima koji su, u ovim izazovnim i turbulentnim trenucima, posvećeni predanom radu i vođeni isključivo svojim radnim obavezama.

Kako su Plantaže poslovale u prvoj polovini godine? Postoji li šansa da ove godine poslovanje završe u plusu? 

Uprkos činjenici da se svakodnevno nosimo sa mnoštvom naslijeđenih problema i obaveza iz minulog perioda, izuzetno nas ohrabruju rezultati ostvareni u prvih šest mjeseci ove godine. Gotovo na svim tržištima, a naročito domaćem i tržištima regiona, bilježimo rast prodaje, pa je tako fakturisana realizacija u prvih šest mjeseci za 51 odsto veća u odnosu na prošlu godinu i 15 odsto veća u odnosu na plan za ovu godinu. Ukoliko se ovakav trend nastavi, a to u mnogome zavisi od turističke sezone i još uvijek aktuelne epidemiološke situacije, očekujemo značajno bolji poslovni rezultat u odnosu na prošlu godinu i plan za ovu. Svakako, cilj nam je da 2021. godinu završimo sa što boljim poslovnim rezultatima, iako isti ne mogu biti mjerljivi samo kroz finansijske iskaze, već i kroz najavljeno restrukturiranje.

Ranije ste naveli da je Plantažama potrebna pomoć države u iznosu od pet miliona eura. Da li ste dobili pomoć? 

Najavljena finansijska pomoć još nije realizovana, ali očekujemo da će se ostvariti ubrzo. Vjerujemo da će država prepoznati značaj ovog trenutka i da će obezbijediti Plantažama neophodnu pomoć, kako bi se izbjegao rizik mogućeg uvođenja stečaja. S obzirom da smo uspjeli da za proteklih devet mjeseci, i pored ugrožene likvidnosti, održimo kontinuitet realno ugroženog poslovanja, a prije svega procese proizvodnje koji zahtijevaju značajna prethodna materijalna ulaganja, to očekujemo da se u najkraćim mogućim rokovima obezbijede nedostajuća sredstva. Na taj način bi osigurali neophodnu finansijsku konsolidaciju, uspješnu proizvodnu godinu i kontinuitet snabdijevanja tržišta.

Kakva je situacija sa sezonskim radnicima? Koliko ih je angažovano ove godine u odnosu na prethodne? 

Problem sezonske radne snage je višegodišnji problem, sa kojim se suočava kompletan agro sektor regiona i EU. To je problem koji je iz godine u godinu samo izraženiji, tako da se može reći da u Crnoj Gori nema domaće sezonske radne snage. U Plantažama je do 1. jula angažovano 305 izvršilaca na sezonskim poslovima, od toga 184 domaća i 121 stranac. Tokom prošle godine domaćih sezonaca je bilo oko 520, a stranih 370, dok je godinu prije domaćih bilo oko 460, a stranih 584. Važno je istaći da su do sada sve agrotehničke operacije obavljene na vrijeme, što je od značaja za primarni cilj očuvanja stabilne proizvodnje. Tek sada predstoji najveća potreba za sezonskim radnicima tokom berbe stonog i vinskog grožđa. Potrebu za sezoncima oglašavamo posredstvom Zavoda za zapošljavanje, a moram istaći i da se dio zaposlenih, u kritičnim situacijama, odazivao na pozive kolega sa imanja i učestvovao u berbi breskve i nektarine.

Berba konzumnog grožđa je počela, kakva je bila godina za ovodišnji rod? 

Berba je počela prije desetak dana i to nekih osam do devet dana kasnije u odnosu na prošlu godinu. Kompletna proizvodna godina kasni desetak dana, dok se početak berbe vinskog grožđa očekuje oko 10. avgusta. Kako sada stvari stoje, a nadamo se da nas vremenske prilike neće neprijatno iznenaditi, očekujemo uspješnu berbu, veoma dobrog kvaliteta i cijenimo veoma značajnim to što su proizvodni rezultati u primarnoj djelatnosti takvi da omogućavaju proizvodnju vina i ostalih proizvoda na visoko kvalitetnom nivou.

Kakav je bio rod breskvi i kako teče njihova prodaja? 

Berba breskve počela je 31. maja i planirano je da traje do sredine septembra. Do sada je ubrano preko 350 tona breskve i nektarine, a ostvaren je prihod od 400 hiljada eura. Izuzetno smo zadovoljni njihovim kvalitetom, količinom i plasmanom, a posebno raduje činjenica da je u ovoj godini ostvarena prosječna prodajna cijena breskve i nektarine koja je najbolja u posljednjoj deceniji.

Da li se plate redovno izmiruju i kolika je prosječna plata? Da li je i koliko manja u odnosu na prošlu godinu? 

Poslovanje u uslovima kovid pandemije, kao i brojnih neriješenih problema iz prethodnog perioda, dovelo je do značajnog pada prihoda u prošloj godini, od skoro pedeset odsto. Zbog toga smo umanjili zarade kako bismo omogućili opstanak kompanije, a isplaćena je junska plata. Prosječna zarada za prvih pet mjeseci je 562,65 eura neto, odnosno 837,63 eura bruto, što je za 13 odsto manje u odnosu na prethodnu godinu. Važno je istaći da se Plantaže u ovoj godini finansiraju isključivo iz sopstvenih izvora bez pomoći države i kredita. To doživljavamo kao uspjeh, jer u okolnostima kovid pandemije koja je posebno bila izražena u prvih pet mjeseci ove godine, uspjeli smo da obezbijedimo nesmetano odvijanje svih proizvodnih procesa, podmirivanje većine prioritetnih troškova i održavanje svih vitalnih procesa. Zato i podsjećamo da je svih prethodnih godina, u prvom dijelu kalendarske godine, bilo neophodno kreditno zaduživanje kako bi se isfinansirale sve navedene obaveze.

Da li ima nagovještaja da će se vina Plantaža ponovo naći na ruskom tržištu? 

Kada je u pitanju rusko tržište, nadamo se da će se na nivou diplomatskih odnosa ovo pitanje uskoro riješiti, ali to ne zavisi samo od Plantaža. Tokom našeg susreta sa ambasadorom Ruske Federacije Vladislavom Maslenikovim i njegovim saradnicima, razgovarali smo o aktuelnom problemu zabrane uvoza naših proizvoda na teritoriji Rusije. Dostavili smo cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na ovo pitanje i razgovarali o mogućim opcijama njegovog trajnog prevazilaženja, u čemu moraju biti uključene institucije obje države. Tada smo iskazali i našu spremnost da odustanemo od svih pokrenutih sudskih sporova, samo ako bi time ponovo otvorili ovo tržište. Predložili smo da sa ruskom inspekcijom u oblasti trgovine i zaštite prava potrošača zajednički analiziramo naša vina, iako je nekoliko svjetski referentnih laboratorija već potvrdilo njihovu ispravnost. Naš cilj je da konačno potvrdimo ono što cijelo vrijeme od nastanka spora tvrdimo, a to je da su naša vina kvalitetna, a ukoliko bude potrebno prilagodili bismo ih zahtjevima i normativima koji važe na njihovoj teritoriji. Važno je istaći da ruski potrošači vjeruju našim vinima i da tokom svog boravka u Crnoj Gori uživaju u njima.

Nova tržišta

– Konstantno radimo na otvaranju novih, kao i razvoju i unapređenju postojećih tržišta. Osim rasta prodaje na domaćem i tržištu regiona, bilježimo i značajan rast prodaje u Americi i Kanadi, kao i velike iskorake u Poljskoj i Ukrajini. Tu je i kinesko tržište, kao jedno od najvažnijih izvoznih tržišta, koje se u kontinuitetu razvija. Očekujemo, ukoliko se ne dese kakva ograničenja na koja ne možemo uticati da se nastavi trend rasta prodaje na svim tržištima do kraja godine.

Maraš referentkinja u marketingu

Na koje radno mjesto je raspoređena bivša direktorica Verica Maraš?

I na ovu temu je bilo različitih novinarskih spekulacija u javnosti. Bivša direktorica Verica Maraš je, shodno stručnoj spremi i aktuelnoj sistematizaciji, a u skladu sa pozitivnim propisima, raspoređena na radno mjesto referenta u sektoru prodaje i marketinga.

Izvor: Pobjeda.me

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.