Kineska ambasada u Podgorici

Evropeizacija bilatelarnih odnosa sa Kinom

Asocija prijateljstva NR Kine i Crne Gore, predstavila je danas Ambasadru NR Kine u Croj Gori Liu Jin, „Platformu za evropeizaciju odnosa između NR Kine i Crne Gore“.

Ovaj projekat je odgovor na nove izazove koji su se našli između Kine i Crne Gore. Nova izvršna Vlast u Crnoj Gori je zauzela kurs ubrzanja suštinski i strukturno procesa evropskih integracija. U tom smislu slijedi još čvršća implementacija i realizacija Zajedničke spolje i bezbjednosne politike EU. Imajući u vidu činjenicu da zemlje članice kreiraju zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU, kao i da sa druge strane samostalno razvijaju bilateralne odnose sa NR Kinom, to je prirodno da i Crna Gora prilagodi i redefiniše jedan dio odnosa sa NR Kinom.

Tokom razgovora posebna pažnja je posvećena ekonomskim odnosima, Platformi 17+1 i civilnoj diplomatiji. Potrebno je stvoriri novi, jasniji i konkretniji investicioni ambijent za kineske investitore u cilju pokretanja određenih projekata koji podstiču proces proizvodnje. Dakle sasvim prirodno, kao što kineski investitori ulažu u zemlje EU tako i Crna Gora mora predstaviti svoje potencijale. Pored institucija, posebno mješovite međuvladine komisije, i ostali subjekti i činioci ekonomskog sistema treba uključiti u ovaj proces. Raduje nas činjenica da je interesovanje crnogorske privrede i privatnih subjekata veliko kada je u pitanju saradnja sa Kinom. Prednjači turistička privreda i činjenica je Crna Gora kao destinacija i dalje nepoznata kineskim turistima. Takođe mogućnost velikih turističkih lanaca iz Kine za ulaganje u određene projekte u turizmu mora biti na agendi budućih odnosa. Jedan od glavnih preduslova je kvalitetnije medijska saradnja i informisanje. U tom Pravcu potrebno je ojačati kapacitete Ambasade Crne Gore u Pekingu i raditi na otvaranu Gneralnog konzulata u Šangaju.

Kada je u pitanju platforma 17+1, obije strane smatraju da treba u što kraćem roku imenovati nacionalnog koordinatora za saradnju sa Kinom. Imajući u vidu činjencu da su 11 članica od ukupnog broja zemlje članice EU kao i da ova platforma podstiče zemlje članice ove inicijative za razvijenje ekonomskih odnosa posebno trgovinskih, Crna Gora treba mnogo ozbiljnije i sadržajnije da učestvuje u ovoj inicijativi. Posebno raduje činjenica da je Crna Gora u okviru inicjative zadužena za oblast zaštite životne sredine i da će kompletnu buduću saradnju koordinisati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i ekologije. S tog aspekta ćemo osmisliti „green diplomacy“ kao novi koncept. On podrazumjeva da se svi odnosi, projekti, investicije, razmjena na svim nivoima, moraju zasnivati na zelenoj ekonomiji i promociji ekološke svijesti. Na taj način ćemo direktno doprinosti relaizaciji pregovora sa EU u poglavlju 27 Zaštita životne sredine. S druge strane Kina će pokazati odgovornost i posvećenost kako uvažavanu spljnopolitičkih prioriteta Crne Gore tako i promociji sopstvenih ciljeva.

U domenu civilne diplomatije oba sagovornika su se složila da je prijateljstvo između dvije zemlje i dva naroda važnije od svih drugih odnosa. Svijest o značaju Kine i njenoj budućoj ulozi u svjetskoj ekonomiji u Crnoj Gori je na visokom nivou. Opredjeljenost crnogorskih studenata da sve više uče kineski jezik i studiraju u Kini je investicija za budućnost. Ostaje još puno posla u kulturnoj, sportskoj i medijskos saradnji kako bi mali veći stepen razumjevanja.

Asocijacija će ovaj projekat predstaviti crnogorskim zvaničnicima i povesti dijalog sa svim struktrama društva. Naš cilj je da prijateljstvo između dvije zemlje traje i da se jača. Posebno smo izrazli zahvalnost na donacije i pomoć koju je Kina obezbjedila sve ove godine a posebmo tokom COVID-a pamdemije.

Stavovi koji su sadržaj ovog saopštenja sastavni su dio Platforme za evopeizaciju odnosa NR Kine i Crne čiji je autor Asocijacija

Check Also

Evo kako ce izgledati nova ambasada SAD u Podgorici vrijedna skoro 300 miliona dolara! (foto)

Ambasadorka Sjedinjenih amaričkih država u Crnoj Gori Judi Rising Reinke, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *