“Država neće izgubiti ništa u hedžing aranžmanu”

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić tvrdi da država Crna Gora neće izgubiti ništa u hedžing aranžmanu kredita za auto – put Bar – Boljare,  koji je ugovoren uz pomoć američkih i evropskih partnera.

To je Spajić danas kazao u Skupštini Crne Gore u odgovoru poslaniku Socijaldemokrata Damiru Šehoviću koji ga je pitao da navede osnovne elemente finansijskog aranžmana u slučaju kredita za auto – put Bar – Boljare, hedžing aranžman ugovoren uz pomoć američkih i evropskih partnera, sa ciljem zaštite od valutnog rizika kineskog kredita. Šehović je zatražio od Spajića da dostavi kompletnu dokumentaciju o hedžing aranžmanu.

“Javnost se namjerno zbunjuje i skrivaju se informacije na osnovu kojih se može vidjeti o kakvom se aranžmanu radi. Danas je dug isti i kamatna stopa je ista. Istina je da je realizovan hedžing aranžman koji znači kupopraduju dvije valute u različitim vremenskim periodima. Suština je da država nakon završetka aranžmana može da zaradi ali i da izgubi”, tvrdi Šehović.

On je pozvao Spajić da saopšti da li postoji rizik od gubitka i koliki gubitak može da bude.

Međutim, Spajić kategorično tvrdi da država ne može da izgubi novac putem tog aranžmana.

Na to je Šehović rekao da svaki student prve godine Ekonomskog fakuletta zna da hedžing aranžman koji služi za zaštitu kreditnog rizika takođe košta.

Poslanica Demokrata Zdenka Popović pitala je ministra finansija da li preliminarni podaci o izvršenja budžeta od januara do juna ukazuju na pozitivna makroekonomska kretanja i značajan oporavak ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori.

“Izvršenje budžeta od kraja januara do kraja juna karatkeriše ostvarivanje više prihoda nego što je planirano. Za pola godine smanjili smo deficit za 100,3 miliona eura ili 30,4 odsto u odnosu na plan. Očekuje se i dalji pad jer se mjesecima pred nama očekuje dalji pad deficita. U junu je ostvaren suficit budžeta od tri miliona što je prvi put da se dešava od septembra 2019. godine”, odgovorio je Spajić.

Prema nejgovim riječima sve ukazuje na ekonomski oporavak u Crnoj Gori.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša pitao je Spajića koje mjere će Vlada preduzeti sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica drastičnog rasta cijena namirnica na životni standard  građana.

Na to je Spajić je odgovorio da je od početka mandata Vlade briga o najugroženijima prioritet.

Prema njegovim riječima, do rasta cijena nije došlo zbog bilo koje odluke Vlade.

“Crna Gora koja je zavisna od uvoza osjetljiva je na eksterne šokove”, dodao je on.

On je kazao da je zbog pandemije koronavirusa rast cijena prehrambenih proizvoda evidentan i na međunarodnom tržištu.

“Ono što nas je donekle ograničilo je odluka prethodne Vlade da ukine robne rezerve koje se koriste u ovakvim situacijama”, rekao je Spajić u parlamentu.

Ministar je najavio da će Vlada danas usvojiti preporuke trgovcima da ograniče obračunatu maržu koja čini sastavni dio maloprodajne cijene za suncokretovo ulje, bijeli šećer i mlijeko.

Check Also

Najavili dolazak turista iz Kazahstana i Jermenije do kraja septembra

Grupa turističkih agencija iz Kazahstana i Jermenije ovih dana boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.