Prva banka demantovala navode o povlačenju novca državnih kompanija

Prva banka reagovala je povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Vijesti“ 27. jula 2021. godine, pod naslovom „Država povlači novac iz Prve banke, revizor zabrinut“, a koji je prenio i naš portal.  Kako su naveli u saopštenju, pomenuti tekst sadrži neistinite navode.

Reagovanje banke prenosimo u cjelosti integralno:

“Osim zlonamjernog naslova kojim se želi nanijeti šteta banci i akcionarima, ističemo da novinar nije citirao izvještaj revizora već je pogrešno i tendenciozno tumačio nalaz revizora izostavljajući činjenice i mišljenja revizora.

U cilju objektivnog informisanja javnosti i naših klijenata, citiramo dio izvještaja revizora:

„Kao što je objelodanjeno u Napomenama 2.6 i 33 uz finansijske iskaze u 2021. do dana izdavanja ovog izvještaja dospjeli su oročeni depoziti državnih kompanija u iznosu od EUR 13.133 hiljade koji nisu reoročeni već su prenijeti na tekuće račune ovih kompanija kod Banke. Do kraja 2021. godine dospijeva još EUR 19.500 hiljada oročenih depozita državnih kompanija. Banka nema konkretnu informaciju kakva je namjera deponenata po pitanju ovih depozita ali ne očekuje odliv kompletnih depozita. Navedene okolnosti potencijalno bi mogle ukazivati na postojanje neizvjesnosti koja može izazvati sumnju u sposobnost Banke da nastavi sa poslovanjem po načelu stalnosti.

Rukovodstvo Banke je razmotrilo različita scenarija odliva navedenih oročenih i avista depozita, i na osnovu istih smatra da likvidonosna pozicija Banke ne bi bila ugrožena, s obzirom da je rezultat istih koeficijent likvidnosti koji je iznad zakonski propisanog minimuma.

Imajući u vidu navedeno, rukovodstvo Banke je pripremilo finansijske iskaze po načelu stalnosti poslovanja. Naše mišljenje nije modifikovano u pogledu ovog pitanja.“

Iz citiranog izvještaja revizora jasno se zaključuje da novac nije povučen sa računa ovih kompanija kod Prve banke. Novinar u objavljenom tekstu daje proizvoljna tumačenja što samo po sebi predstavlja zlu namjeru da se, po ko zna koji put, nanese šteta banci.”

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

One comment

  1. Aaaaa
    E pa ok onda 😂

Leave a Reply to Off Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *