ANO pozvala društva za osiguranje da se do daljnjeg suzdrže od isplate dividende

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 335. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog donio je Smjernice o kriterijumima za isplatu dividende društava za osiguranje.

Agencija poziva društva za osiguranje da se do daljnjeg suzdrže od isplate dividende svojim akcionarima dok postoji neizvjesnost u pogledu trajanja i razvoja pandemije COVID-19 i njenih sveukupnih efekata na stabilnost tržišta osiguranja.

“S tim u vezi, Agencija upućuje društva za osiguranje na krajnji oprez u pogledu raspodjele dobiti, kako bi se u nepredvidivom okruženju očuvalo finansijsko stanje i stabilnost društava za osiguranje, zaštitili interesi osiguranika i korisnika osiguranja, te poziva društva za osiguranje da ostvarenu dobit, kao i akumuliranu dobit iz prethodnog perioda, prioritetno usmjere ka očuvanju i jačanju sopstvenog kapitala i rezervi. Prilikom donošenja Smjernica Agencija je, i pored činjenice da je tržište osiguranja u 2020. godini pokazalo stabilnost i otpornost na šokove, imala u vidu da je pandemija COVID-19 ostavila negativne efekte na socio-ekonomska kretanja (BDP i nezaposlenost) u Crnoj Gori kako u 2020. godini, tako i u prvom kvartalu 2021. godine, te da ova kretanja značajno određuju potencijal za dalji rast i razvoj tržišta osiguranja”, navodi se u saopštenju ANO.

Ukoliko društvo za osiguranje, i pored opisanih okolnosti, namjerava da isplati dividendu svojim akcionarima, trebalo bi da obezbijedi ispunjenost kriterijuma definisanih Smjernicama i da, najmanje 30 dana prije donošenja odluke o isplati dividende, prethodno obavijesti ANO o namjeri isplate dividende u određenom iznosu uz informacije i podatke definisane Smjernicama.

Check Also

Japan poziva mlade da više piju kako bi napunili državni budžet

Mladi u Japanu ne piju mnogo, ali se vlasti nadaju da će nova kampanja to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.