Javni dug eurozone porastao na 100,5% BDP-a

Javni dug evrozone premašio je u prvom tromjesečju 2021. godine prvi put dosad nivo od 100% bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Do toga je dovela potreba zemalja članica da nastave finansiranje mjera za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije i mjera za oporavak od koronavirusa.

Prema upravo objavljenim podacima agencije EU za statistiku, Evrostata, javni dug evrozone popeo se u prvom kvartalu na 100,5% BDP-a sa nivoa od 97,8% na kraju poslednjeg tromjesečja 2020. U Evropskoj uniji taj odnos je porastao sa 90,5 na 92,9%.

Javni dug u oba bloka bilježi još drastičniji porast kada se poredi sa prvim kvartalom 2020. Naime, u evrozoni je na kraju prva tri mjeseca prošle godine udio duga u BDP-u iznosio 86,1 procenat, a u EU 79,2%.

Najviši nivo državnog duga prema BDP-u na kraju prvog tromjesečja 2021. imala je Grčka (209,3%), a slijede Italija (160%), Portugalija (137,2%), Kipar (125,7%), Španija (125,2%), Belgija (118,6%) i Francuska (118%), dok je najniži nivo zabeležen u Estoniji (18,5%), Bugarskoj (25,1%) i Luksemburgu (28,1%).

Od zemalja članica EU sa prostora bivše Jugoslavije, javni dug Hrvatske je u posmatranom periodu porastao na 91,3% BDP-a, dok je u Sloveniji iznosio nešto manje od 90%, prema Eurostatu.

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2020. godine, dvadeset i tri države članice Unije registrovale su rast duga prema BDP-u, kod dvije zemlje (Litvanija i Danska) zabilježeno je smanjenje, dok je taj odnos ostao stabilan u Slovačkoj i Bugarskoj.

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.