Jandreoski: Pred Aerodromima izazovan i dinamičan period, cilj uspostaviti saradnju sa kompanijama širom Evrope i svijeta

“Prije nego je avio industrija doživjela kolaps zbog virusa Korona, a države širom svijeta zatvorile svoje granice, vazdušne luke u Podgorici i Tivtu su posljednjih godina bilježile konstantan napredak na svakom polju. Broj putnika, destinacija i rotacija je rastao, a samim tim i novac koji se slivao u budžet Crne Gore. Ovakvi rezultati i objektivno stanje u drugim saobraćajnim granama, dovele su do toga da je avio saobraćaj infrastrukturno najvažniji za ovu zemlju i da ima ogroman uticaj na razvoj njene privrede. No, nakon godina uspona, vidjeli smo i kako izgledaju pusti terminali i poletno slijetne staze. Vidjeli smo da i jedno od najstabilnijih državnih preduzeća kakvi su Aerodromi Crne Gore može preko noći bilježiti velike finansijske gubitke i to zbog okolnosti na koje se objektivno ne može uticati”, kazao je novi direktor Aerodroma Crne Gore Goran Jandreoski.

On je na obilježavanju dana osnivanja kompanije kazao da će jedan od njegovih osnovnih ciljeva kao novog direktora biti  optimizacija troškova ove kompanije te da zajedno sa svojim timom, želi da uspostavim precizan i transparentan sistem troškova i rashoda, ali ne na uštrb kvaliteta usluge.

“Uz domaćinski odnos prema kapitalu koju imamo, kao i racionalizacijom prihoda koje ćemo ubirati od aviokompanija i ostalih partnera, želim da učvrstimo temelje ovog preduzeća koji su trenutno poljuljani. Ukratko, stremiću ka tome da prihode ulažemo u modernizaciju oba aerodorma, jer je tehničko unaprjeđenje neophodno i u Podgorici i u Tivtu. Sigurnost i zadovoljstvo putnika i avio kompanija sa kojima sarađujemo ostaće prioritet Aerodroma Crne Gore, kazao je Jandreoski.

Uporedo sa tim, kako je dodao, aerodromima se mora obezbijediti odgovarajući normativni okvir. To znači prilagođavanje najvišim i strogim međunarodnim vazdušnim pravilima i zahtjevima, odnosno sertifikacija oba aerodroma.

“Takođe, naš rad moramo usmjeriti ka ublažavanju sezonalnosti koja je dugo bila karakteristika domaćeg aviosaobraćaja, odnosno crnogorskog turizma. U 2019. godini ovaj trend je počeo da se mijenja na bolje, pa je januar i februar te godine bio najposjećeniji na Aerodromima Crne Gore od kako postoje. Na nama je sada da ponovo uspostavimo saradnju sa kompanijama širom Evrope i svijeta, da ih ubijedimo i zadržimo kroz što više mjeseci tokom godine, da osvajamo nova tržišta i destinacije. Biću direktan – u ovom poslu računam na punu podršku Vlade, kao i partnera iz privrede i turizma. Ovdje posebno ističem Nacionalnu turističku organizaciju (sa čijim predstavnicima sam već imao veoma konstruktivan sastanak), kao i predstavnike hotelijera i nacionalnog avio prevoznika Air Montenegra”, kazao je on.

Kako je kazao, period koji dolazi biće izazovan i dinamičan.

“Veoma sam svjestan koliki su gubici pretrpljeni ne samo u ovoj zemlji nego i u mojoj Makedoniji i u cijelom svijetu. Isto tako znam da jedan ogroman gigant kakav je avioindustrija može da se oporavi i ponese velike promjene prije nego ijedna druga privredna grana. To je zrak optimizma u vremenu najrazornijem po razvoj vazdušnog saobraćaja od njegovog postanka”, kazao je novi direktor Aerodroma.

Predsjednik Odbora direktora Aerodroma CG Nebojša Đoković, kazao je da kompanija rođendan dočekuje u još jednoj ljetnjoj sezoni koja pokušava da odoli izazovu poslovanja tokom pandemije Korona virusa.

“U slučaju Aerodroma Crne Gore, izazov je dodatno  složeniji budući da se radi o državnom preduzeću od čijeg je profita finansiran i budžet naše zemlje. Najzad, aviosaobraćaj je najprosperitetnija grana saobraćaja u našoj zemlji, kada je poredimo i sa kopnenim, vodenim i željezničkim saobraćajem. Zahvaljujući njoj, u periodu prije krize, Crna Gora je bila povezana sa preko 70 destinacija, sarađivali smo sa preko 50 aviokompanija, a milioni eura bili su uplaćivani u državnu kasu. Danas je situacija drugačija i Aerodromi Crne Gore imaju duplo više rashoda od prihoda, ali predhodno navedeni podaci nas posebno obavezuju kada donosimo odluke o ovoj kompaniji”, kazao je Đoković.

Dodaje da je cilj kompanije da povrate stare partnere i privuku nove nove, da terminali opet budu prepuni putnika tokom cijele godine.

“Naš cilj je i da se značajno unaprijedi infrastruktura oba aerodroma i poboljša uslužnost ka putnicima i vazduhoplovima. Da bi se ova situacija ostvarila, kao predsjednik Borda direktora trudim se da, sa svojim kolegama iz Odbora, nađemo najbolje solucije. Zajedno sa prestavnicima Ministarstva kapitalnih investicija, cijenili smo da je najbrži način do dobrih rezultata – znanje i iskustvo. Zato smo prvi put u istoriji ove firme, na mjesto izvršnog direktora postavili čovjeka koji je svoje kompetencije dokazao bogatom karijerom iz oblasti vazduhoplovstva, a koje su vrjednovane na prvom međunarodnom konkursu za poziciju rukovodioca državnog preduzeća”, kazao je Đoković.

Prema njegovom mišljenju, ovo je veliki iskorak ne samo za Aerodrome Crne Gore već i za cijelu državu i administraciju te se nada da će primjer kompanije utrijeti put kojim treba da idu preduzeća u državnom vlasništvu i gdje najstručniji kadrovi rukovode izvršnim pozicijama.

“Ovaj odgovoran i zahtjevan posao povjerili smo gospodinu Jandreoskom, čija su biografija i predhodni rad dobili najviše ocjene tokom rangiranja kandidata. Bili smo odlučni u namjeri da posao izvršioca mora pripasti ljudima koji su konkretno vezani za vazduhoplovnu branšu i koji će standard u radu podići na još viši nivo. Želim da istaknem da cijenimo rezultate koji su do sada postignuti na oba aerodroma, uprkos nedostacima na kojima ćemo intenzivno raditi. Što je dobro nastojaćemo da unaprijedimo, a čemu je potrebna promjena – ići će se ka njoj veoma odlučno. Iskreno vjerujem da će gdin Jandreoski ispuniti naša očekivanja. Pozivam kolege koji na aerodromima u Podgorici i Tivtu rade godinama i čije iskustvo izuzetno cijenimo, da svi zajedno doprinesemo ponovnom uzlijetanju naših vazduhoplovnih luka”, zaključio je Đoković.

Dosadašnji V.D direktora Aerodroma Ognjen Jovović kazao je da smatra da je uz pomoć menadžmenta i odbora direktora uspio da stabilizuje firmu i finansijski i organizaciono ali da su ostali osređeni problemi ali da su postavljeni solidni temelji za dalji rad.

“Ima mnogo stvari koje utiču na uspješno poslovanje Aerodroma Crne Gore. Mi  smo negdje na 50 odsto prihoda i rotacija u odnosu na 2019. godinu. Ova sezona je obećavajuča i očekujem da će biti mnogo bolja do kraja sezone. Siguran sam da će novi direktor sa svojim iskustvom i znanjem uspjeti da Aerodrome dovede na mjesto koje zaslužuju”, kazao je Jovović.

Izvor: Mediabiro.tv

Check Also

“Država da se uključo u rješavanje otvorenih pitanja kroz aktivnosti stručnih odbora Udruženja banaka”

Kroz aktivnosti stručnih odbora Udruženja banaka u rješavanje otvorenih pitanja trebalo bi da se uključe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *