Da li će nedjelja ostati neradna?

Vlada je na jučerašnjoj sjednici odbacila inicijativu Unije slobodnih sindikata (USS) koja je tražila od izvršne vlasti da odbije sve predloge koji se tiču ukidanja neradne nedjelje, piše Dan.

U informaciji Vlade navodi se da je USS u martu ove godine pokrenula elektronsku peticiju kojom se traži „odbacivanje inicijative poslodavačkih organizacija za ukidanje člana 35 a Zakona o unutrašnjoj trgovini i omogući zaposlenima dostojanstvene uslove rada“, a koja je prikupila podršku 3.600 građana. Unija je pozvala građane da se usprotive ukidanju neradne nedjelje, jer bi to pogodilo preko 40.000 zaposlenih.

U informaciji koju je juče usvojila Vlada, navodi se da je stav Ministarstva ekonomskog razvoja da, u kontinuitetu izražava razumijevanje prema inicijativama sindikata i pravima zaposlenih koje imaju iz radnog odnosa, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Crne Gore.

Međutim, u vezi sa incijativom USS koja se odnosi na zahtjev da Vlada odbije inicijative drugih lica (građana ili pravnih lica), stav ovog ministarstva je da Vlada ne može unaprijed odbaciti bilo čije inicijative, ukoliko ispunjavaju propisane uslove da kao takve budu podnesene Vladi na razmatranje.

“Takve inicijative se moraju razmotriti i o njima se Vlada zvanično izjašnjava, kao što je to slučaj i sa ovom peticijom. Poslodavci takođe imaju pravo na podnošenje peticija i inicijativa, kao što to pravo imaju i svi drugi građani Crne Gore. Imajući u vidu da se ovom inicijativom od Vlade Crne Gore zahtijeva odbacivanje svih inicijativa poslodavačkih organizacija za ukidanje člana 35 a Zakona o unutrašnjoj trgovini, iz prethodno navedenih razloga Ministarstvo ekonomskog razvoja predlaže da Vlada Crne Gore odbije predloženu inicijativu”, navodi se u informaciji koju je Vlada prihvatila i predložila da se rješenje traži kroz socijalni dijalog.

Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović navodi da je odluka Vlade logična, jer je nemoguće tražiti da se nečiji predlozi unaprijed odbijaju.

“Pozdravljam odluku Vlade koja je i pokazala da daje šansu socijalnom dijalogu. Smatram da nije dobro to što su sindikati tako kruti u stavu da neradna nedjelja opstane. Mi smatramo da sa njom svi gube, a priča o njenom zadržavanju po svaku cijenu je populizam koji nema pokriće u realnosti. U vrijeme krize treba omogućiti da svi zarade i loše je da u sezoni nedjeljom ne rade prodavnice. Mi smo predložili da se tog dana radnicima povećaju dnevnice i tako svi budu na dobitku”, navodi Mitrović.

Check Also

“Zahvaljujući vještačkoj inteligenciji ljudi će raditi tri i po dana nedjeljno”

Izvršni direktor banke JP Morgan Čejs Džejmi Dimon rekao je da će u budućnosti ljudi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.