Konstantno raste broj blokiranih kompanija

Od kraja 2015, pa sve do kraja 2020. godine, broj blokiranih pravnih lica i preduzetnika konstantno je rastao i sada je po podacima Centralne banke (CBCG) u blokadi svako četvrto preduzeće, dok je na kraju 2015. i 2016. godine procenatblokiranih preduzeća bio ispod 20 odsto.

Prema Izvještaju o radu za prošlu godinu CBCG, na kraju 2015. godine u blokad i je bilo 14.870 pravnih lica i preduzetnika, dok je na kraju prošle godine broj porastao na 18.846. Za pet godine broj blokiranih preduzeća je uvećan za 3.976, dok je udio blokiranih preduzećau ukupnom broju uvećan sa 19,3 odsto na 24,7 procenata.

Broj blokiranih pravnih lica i preduzeća je svake godine rastao. U 2016. godini je povećan za 560, na 15.430 preduzeća, godinu kasnije je povećan za 794 na 16.224, dok je u 2018. godini zabilježen najveći rast u broju blokiranih pravnih lica i preduzetnika. Te godine je u blokadi završilo 1.715 preduzeća iukupan broj blokiranih pravnih lica na kraju godine je iznosio 17.939. U 2019. godini je zabilježen najmanji rast u broju blokiranih preduzeća 317, pa je na kraju te godine ukupan broj blokiranih iznosio 18.256. U prošloj godini, u kojoj je ekonomija pala za 15 procenata, broj blokiranih preduzeća je uvećan za 590 na 18.846. Prema podacima CBCG s kraja junau blokadi je 19.053 preduzeća, što je u odnosu na 31. decembar uvećanje od 207.

Kada je u pitanju ukupan broj pravnih lica i preduzetnika, on je manji u odnosu na kraj 2015. godine za 609, s tim što je broj preduzeća od 2015. godine varirao.

Na kraju 2015. godine je ukupan broj pravnih lica i preduzetnika iznosio 76.973, da bi u 2016. dostigao 81.417, što je najviše u ovom periodu, a potom u 2017. god ini pao na 65.588. U 2018. godiniukupan broj preduzetnika je iznosio 73.544, a lani 76.364, odnosno, broj pravnih lica i preduzetnika koji nisu u blokadi je na kraju 2015. godine iznosio 62.103, a na kraju 2020. godine 57.518.

Najviše zdravih preduzeća je bilo na kraju 2016. godine 65.987, a najmanje godinu kasnije 49.364.

Izvor: Dan

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *