Izvršni direktor M:tel-a, Vladimir Lučić

Uložili 300 miliona eura i zadržali lidersku poziciju

Kompanija M:tel je za 14 godina svog poslovanja i ulaska па tržište Сrnе Gore realizovala vise od 300 miliona eura investicija, saopštio je u intervjuu Pobjedi predsjednik Odbora direktora M:tela i generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić.

Najznačaajnija ulaganja su naravno bila u mobilnu mrežu gdje smo za veoma kratak реriod obezbijedili pokrivenost gotovo сјјеlе teritorije Crne  Gore. Od 2015. godine smo ušli nа tržiste kablovskih usluga i kroz greenfield projekat uspjeli da pokrijemo preko 90 odsto stanovništva našom kablovskom mrežom. Značajne investicije opredjeljujemo i za digitalne servise i za razvoj potpuno novih usluga – kazao jе Lučić Pobjedi.

Gospodine Lučiću, od 2012. godine ste vodili kompaniju M:tel, а u decembru prošle godine imenovani ste za generalnog direktora Telekoma Srbije. Sada ste predsjednik Odbora direktora M:tela. dok je od juna nova izvršna direktorica M:tela Тatjana Мandić. Кзkvа su Vaša оčеkivanja od gospođe Mandić i da li očekujete da се ih опа opravdati?

Tatjana Mandić је u potpunosti zasluženo imenovana na ovu funkciju iz vise razloga. Pored njenog bogatog iskustva u telekomunikaсijama od preko 30 gоdina Tatjana je u timu M:tela od samog početka rada kompanije а posljednjih pet godina bila direktor sektora za ekonomske poslove, tako da је vеоmа dobro upoznata sa svakim segmentom kompanije i pratila је M:telov гast i razvoj od samog starta. Uvjeren sam da се sa velikom posvećenošću poslu koja je odlikuje i efikasnim vođenjem cijelog timal nastaviti rast i razvoj M:tela.

Kompanija M:tel·14 godina posluje u Сrој Gori. Koliko яе zadovoljni ostvarenim rezultatiта u ovom periodu?

Podaci nadležne Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost pokazuju da M:tel već nekoliko godina drži lidersku poziciju nа polju mobilne telefonije u Crnoj Gori kao i kabloyske televizije. Veoma smo ponosni nа ovaj rezultat i mislim da smo prvi operator u Evropi koji је došao kao treći nа tržiste, а usрiо da uzme ргvо mjesto u оvа dva bitna segmenta. Naravno, veliki је uspjeh biti lider u јаkoj konkurenciji Telenora i Crnogorskog Telekoma.

Kako ocjenjujete poslovanje kompanije M:tel u prvoj polovini ove godine?

Ostvarena neto dobit za prvih pet mjeseci 2021. godine. је veća za 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Projekcije pokazuju da ćе rast neto dobiti u odnosu па prošlu godinu biti ostvaren i u drugom kvartalu.

Kakve rezultate је kоmрanija M:tel ostvarila u prodaji svojih proizvoda i usluga u prvoj роlоvini godinе?

I dalje raste udio M:tela na tržištu telekomunikacija pa na kraju mаја 2021. godine market share iznosi u mobilnoj telefoniji 34.61 odsto, u internetu 42,5 odsto, а na tržištu tv usluga 36.84 odsto. Pored stalnog rasta broja korisnika u svim segmentirna, ostvaren је i rast u prihodima  od korisnika za prvih pet mјеseci u odnosu na isti period prošle godine i to najznačajniје i prihodima od fiksne telefonije 15 odsto, prihodima od kabIovskog interneta 14 odsto kao  ipribodima od postpejd korisnika za šest odsto.

Које su to glavnе investicije kompanije M:tel u ovoj godini?

Nastavićemo da ulažemo u infrastrukturu naše mobilne i kablovske mreže. Iako smo posljednji ušli па tržište  kablovskih usluga pokrili smo preko 90 odsto stanovništva Crne Gore optičkom infrastrukturom. Takode, nećemo mijenjati strategiju jer smo već nekoliko godina prepoznati kao firma koja ulaže i podstiče digitalni razvoj, ра planiramo investicije i tom dijelu.

Šta očekujete od ljetnje turističke sezone? Da li očekujete rast prihoda i prodaje u odnosu na prošlogodišnju turističku sezonu?

Raduje nas dobar роčetak lјеtnје turističke sezone i veliki priliv turista. Prodaja našeg M:tel turist pripejd раketa
pokazuje značajan skok i u odnosu na а2019. godinu, koja је bila, kao što је poznato, геkordna ро broju turista. Оvе
godine u najavi je dobra turistička sezona, tako da očekuјemo i veće prihode, naravno, jer prosle godine iz poznatih razloga pandemije viгusa kovid-19, turistička sezona је izostala. U Crnu Goru dolazi dosta turista i iz zemalja koje nijesu potpisnice sporazuma “roming kao kod kuce” tako da očekujemo dobгu prodaju naših turističkih pripejd paketa

Kompanija M:tel је prepoznata kao kompanija koja veliku pažnju posvećuje društveno odgovornom poslovanju. Da li se i u narednom periodu može očekivati ројаčаnа briga kompanije za širu društvenu zajednicu?

M:tel od samog osnivanja. pratj visoke profesioпalnе i etičke standarde i vodi brigu о zajednici, zbog čega је društveno odgovorno poslovапјe veoma važan segment korporativne strategije. Као odgovoran i aktivan član zajednice unutar koje posluje, M:tel је pomagao razIicite oblasti zivota značajne crnogorsko društvo. Svake godine veliki dio sredstava, kako u novcu, tako i u ргоizvodima i uslugama odvajaju se za podrsku kulturi, nauci, zdravstvu, sportu i drugim aktivnostima važnim za razvoj civilnog društva a tako ćemo nastaviti i u buduće, naravno.

Fokus па razvoj optičkog intemetai 4G i5G mreže

Којl su glavnl ciljevi kompanlja M:tel i Telekom Srblja u narednom periodu?

Dalji razvoj M:tela i cijele naše Тelekom grupe biće fоkusiran na razvoj optičkog Interneta i 4G i 5G mreže. Takođe, transformišemo našu  kompaniju kako bi se fokusirali na razvoj digitalnih servisa i sadržaja.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Xiaomi je broj 1 u Evropi

Po prvi put, Xiaomi je naprodavaniji telefon u Evropi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *