BSC Bar sprovodi projekat „Youth 4 Open Innovation“

BSC Bar sprovodi projekat „Youth 4 Open Innovation“ u periodu od 1. februara 2021. do  31. januar 2022. kao vodeći partner u saradnji sa Tehnološkim parkom Intera iz BiH i FUDS – Fakulteta za uporabne družbene študije iz Slovenije. Projekat je finansiran kroz Erasmus + Program Evropske unije. 

Cilj projekta je da podstakne i promoviše otvorene inovacije kod mladih.  Otvorene inovacije podrazumijevaju korištenje spoljnih resursa u proces inovacija, odnosno ukljucivanje drugih preduzeca i pojedinaca u proces inovacija i znatno su povoljnije u odnosu na zatvorene inovacije koje crpe iskljucivo interne resurse odredjenog preduzeca u proces inoviranja. Shodno navedenom, ideja projekta je podstaci mlade na proces otvorenih inovacija i ukljuciti ih kao spoljne resurse u proces inovacija preduzeca. Da bismo podstakli mlade na ukljucivanje u proces otvorenih inovacija, tokom sprovodjenja ovog projekta radićemo na unaprijeđenju njihovih introspektivnih, ekstrospektivnih, interaktivnih i tehničkih vještina.

Naše inicijative biće usmjerene na olakšavanje procesa inovacija povećanjem saradnje između privatnog sektora, akademskih institucija, omladinskih organizacija, nevladinih organizacija. Aktivnosti koje će se sprovesti ojačaće veze između nauke, istraživanja, obrazovanja i poslovnog sektora u  Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Do sada je u sklopu projekta razvijen program kurikuluma za otvorene inovacije koji je uskladjen sa zahtjevima trzista rada i vjestinama koje sprovodi poslovni sektor, koji ce samim tim doprinijeti vecem uspjehu u zaposljavanju mladih. Takodje je kreirana web stranica projekta https://youth4openinnovation.org/ koja ce promovisati aktivnosti i rezultate projekta.

Tokom prethodne sedmice je u BSC-u organizovan pre-trening sa ciljem razvoja modula za obuke iz oblasti otvorenih inovacija. Učesnici pre-treninga bili su stručnjaci i treneri iz partnerskih institucija: Tehnološkog parka INTERA iz Mostara (Bosna i Hercegovina),  Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDS) iz Nove Gorice (Slovenija) i BSC-a Bar. Na ovom pre-treningu razvijeno je 8 modula za obuku koji će mladim ljudima pružiti priliku da steknu inovativna znanja i vještine koje će biti potrebne za buduće poslove i proces otvorenih inovacija. Moduli obuke biće organizovani na jesen 2021. godine u Mostaru i Baru, a studenti i drugi mladi učesnici obuke će steći komunikacijske vještine, tehničke vještine, medijsku pismenost, vještine programiranja itd. Neke od tema koje će se razviti su: programiranje pomoću Arduina, Eksel za Menadžere, Razvoj aplikacija, Osnove digitalnog marketinga, Razvoj poslovnih modela, Dizajnersko  razmišljanje …

Za naredni period se pored pomenutih obuka za mlade ocekuju i aktivnosti podizanja svijesti – organizovanje okruglog stola sa lokalnim zainteresovanim stranama u svakoj partnerskoj zemlji, hakaton za mlade s akcentom na otvorene inovacije i promocija putem web stranice, društvenih mreža, medija.

Check Also

Monteput: Za nepuni mjesec, auto-putem prošlo 293.000 vozila, ukupan prihod 1.131.086 eura

Od početka naplate putarine na auto-putu “Princeza Ksenija” pa sve do ponoći 15. avgusta, prošlo …

Leave a Reply

Your email address will not be published.