“Adriatic Properties” traži zabranu promjene na imovini

Kompanija “Adriatic Properties”, preko advokata Nikole Martinovića, predala je Privrednom sudu Crne Gore predlog za određivanje privremene mjere koja nema opravdanje, budući da su i država i mještani pokazali spremnost za kompromise i izlazak iz situacije. Ova kompanija je predala Privrednom sudu Crne Gore predlog za određivanje privremene mjere, kojom se državi Crnoj Gori zabranjuje da preduzima radnje koje mogu nanijeti štetu ovoj kompaniji, kao i zabranu da se vrše promjene na imovini koja je predmet Ugovora o zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer”, kao i Ugovora o zakupu hotela “Kraljičina plaža”, saopšteno je “Vijestima” iz Vlade.

“Međutim, suprotno navodima iz predložene privremene mjere, Država, preko Vlade Crne Gore, je sa svoje strane preduzela sve radnje da se predmetni ugovor o zakupu, koji su zaključili predstavnici ranije vlasti, održi u interesu daljeg razvoja turizma. U tom pravcu su na adresu kompanije “Adriatic Properties” dostavljene pisane garancije, prvo Ministarstva ekonomskog razvoja, a zatim predsjednika Vlade Crne Gore, da će obaveze Vlade Crne Gore koje proizilaze iz Ugovora o zakupu biti u cjelosti ispoštovane. Naime, garancije podrazumijevaju mirno i neometano uživanje i držanje imovine bez prekida i ometanja od strane Zakupodavca ili bilo kojeg trećeg lica, shodno obavezama iz Ugovora, ali i važećem zakonodavstvu Crne Gore”.

Razlozi navedeni u predlogu za donošenje privremene mjere, kako se dodaje u saopštenju Vlade, se odnose na izolovani incident, koji nije povezan sa Zakupodavcem i koji je i sam “Adriatic Properties” okarakterisao kao višu silu.

“Tim povodom ostvaren je dijalog sa zakupcem i više sastanaka ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića sa predstavnicima kompanije “Adriatic Propertis”, te upućen poziv da se hoteli otvore u najskorijem roku, na obostrani interes, ali sada postaje jasno da zakupac nije ni imao takve namjere. U obraćanjima “Adriatic Properties-a” i “Amana” insistiralo se na garancijama koje se tiču privatne upotrebe javnog puta koji povezuje ostrvo sa obalom i šetališta uz “Kraljičinu plažu”, a nisu obuhvaćene Ugovorom o zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer”, kao ni Ugovorom o zakupu hotela “Kraljičina plaža”. Sada postaje jasno da su namjere zakupca u prethodnom periodu bile usmjerene na pokušaj stvaranja privida da mu se ukraćuju određena prava, što nije slučaj, zbog čega mjesecima bezrazložno odlaže otvaranje hotela “Sveti Stefan” i “Miločer” prolongirajući dijalog sa Vladom I Ministarstvom ekonomskog razvoja”.

Iz Vlade navode da je na nedavno održanoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara “Sveti Stefan Hoteli”, predstavnik Vlade Crne Gore, državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Ivana Đurović, podržala je prijedlog zaključka na zaštiti prava i obaveza iz Ugovora o dugoročnom zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer”.

“S obzirom na ostvareni progres u dijalogu između zakupodavca i zakupca, odnosno kompanije “Adriatic Properties” i države, za Vladu Crne Gore su iznenađujući motivi podnošenja predloga za donošenje privremene mjere, kao i razlozi navedeni u istoj, za koje smatramo da nemaju zakonskog utemeljenja o čemu ćemo se izjasniti u svom odgovoru na dati predlog. Optužbe iznesene u predlogu kojima se pokušava predstaviti da je izolovani incident podstaknut od predstavnika Vlade Crne Gore nisu potkrijepljene bilo kavim dokazima, niti mogu biti, imajući u vidu da su Vlada Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja i “Sveti Stefan Hoteli” AD preduzeli sve faktičke i pravne radnje u cilju zaštite zakona i ugovorenih prava i obaveza. Analizom cjelokupne pravne situacije moguće je izvesti samo jedan zaključak, a to je da je reakcija pojedinih mještana Pržna i Svetog Stefana isprovocirana isključivo protivzakonitim postupanjem zakupca u prethodnom periodu, o čemu će dokazi biti prezentirani sudu. Jasno je da sud nema osnova da usvoji predlog za određivanje privremene mjere jer se radi o izolovanom incidentu koji se ni na koji način ne može dovesti u vezu sa postupcima Vlade Crne Gore. Dodatno, nisu se stekli odlučujući razlozi da se uopšte takva mjera zatraži. Uvažavajući značaj koji strani investitori imaju za ovu državu, nažalost u ovom slučaju privatni interesi investitora nisu u saglasnosti ni sa javnim interesom, ni sa osnovnim principima vladavine prava. Na osnovu svih navedenih činjenica, pitamo se da li Adriatic Properties ovakvim potezima traži izlaz? Nadamo se da taj izlaz neće biti crnogorsko pravosuđe”, navodi se u saopštenju Vlade.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Šteta od Brexita 100 milijardi funti godišnje

Tri godine nakon izlaska iz Evropske unije, Britanci još nisu osjetili obećanu korist od Brexita. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.