Umjesto planiranog smanjenja u javnoj upravi zaposleno još 4.195 osoba

Broj zaposlenih u javnoj upravi povećan je za osam odsto iako je planom optimizacije do 2020. bilo predviđeno smanjenje broja radnika, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

“Usvojen je izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za 2020. godinu sa osvrtom na implementaciju cjelokupnog dokumenta. Strategijom reforme javne uprave 2016-2020 i Planom optimizacije javne uprave 2018-2020 predviđeno je smanjenje broja zaposlenih na centralnom nivou za pet odsto, a na lokalnom za 10 odsto do kraja 2020. godine u odnosu na početnu vrijednost definisanu u decembru 2017. godine”, navodi se u saopštenju.

U Izvještaju je konstatovano da ovaj cilj nije ispunjen, dodaje se, a umjesto planiranog smanjenja došlo je do povećanja broja zaposlenih za osam odsto.

“Podaci pokazuju da je na centralnom nivou tokom sprovođenja Plana došlo do povećanja broja zaposlenih za 3.134, a na lokalnom za 1.061, što ukupno čini povećanje od 4.195 zaposlenih na nivou javne uprave u periodu od jula 2018. do decembra 2020. godine”, saopšteno je iz Vlade.

Dodaje se da je u diskusiji ocijenjeno da glomazna i nefunkcionalna administracija predstavlja veliko opterećenje za državni i lokalne budžete, a efikasnost rada nije na zadovoljavajućem nivou.

“U fokusu rada ove Vlade je, temeljno i sistemsko uređenje svih pitanja od značaja za funkcionisanje izvršne vlasti i nosilaca najviših funkcija kako bi se spriječila potencijalna zloupotreba, sankcionisalo nezakonito postupanje, a time zaštitio javni interes i osiguralo povećanje povjerenja javnosti u rad Vlade. Jedna od prvih mjera koju će Vlada preduzeti ka poboljšanju ovakvog stanja u javnoj upravi jeste donošenje Zakona o Vladi, koje je planirano do kraja tekuće godine. Svrha donošenja ovog zakona je stvaranje odgovarajuceg pravnog sistema koji omogućava djelotvorniju institucionalnu koordinaciju, efikasniju javnu potrošnju i povećanu odgovornost rada javne uprave”, zaključuju u Vladi.

(CdM)

Check Also

Striković: Može se očekivati dalji pad cijena goriva

Trend snižavanja cijena nafte na svjetskom nivou mogao bi uskoro da se odrazi i na …

Leave a Reply

Your email address will not be published.