4iG Grupa potpisala pismo o namjerama sa PPF Grupom vlasnikom Telenora Crna Gora

Kompanija 4iG Plc najavila je svoju drugu međunarodnu akviziciju, koja će omogućiti društvu da nastavi da gradi svoj telekomunikacioni portfolio. 4iG je potpisalo pismo o namjerama sa podružnicom PPF Telecom Group za sticanje 100% udjela u društvu Telenor d.o.o. Podgorica , vodećim operatorom mobilne telefonije u Crnoj Gori.

Telenor Crna Gora ima 338.000 pretplatnika, 150 baznih stanica, i pokriva više od 98 procenata stanovništva sa 4G signalom. Uspješno okončanje transakcije, nakon dubinske analize poslovanja, podliježe odobrenju crnogorskih vlasti.

Kompanija 4iG Plc zaključila je preliminarni ugovor sa podružnicom PPF Telecom Group za sticanje 100% udjela u društvu Telenor d.o.o. Podgorica (Telenor Crna Gora), vodećem operatoru mobilne telefonije u Crnoj Gori. Investiciono društvo PPF Group, osnovano u Češkoj, preuzelo je Telenor Crna Gora 2018. godine, zajedno sa nekoliko regionalnih operatera mobilne telefonije.

Neobavezujući ugovor o detaljima transakcije ugovorne strane su najavile na Budimpeštanskoj berzi. Telenor Crna Gora apsolutni je lider na tržištu među crnogorskim mobilnim operaterima, sa 338.000 pretplatnika i prihodom od 43 miliona eura u 2020. godine.  Glavni prihod ovog društva sa sjedištem u Podgorici dolazi od privatnih (50%) i poslovnih pretplatnika (17%). Predmetno društvo ima 150 baznih stanica u privatnom vlasništvu koje pokrivaju sve glavne puteve, većinu tunela i sve plaže i zimska turistička odmarališta u Crnoj Gori. Zahvaljujući tome, Telenor Crna Gora svojim mobilnim uslugama pokriva više od 98 procenata crnogorskog stanovništva svojim 4G signalom, pružajući stabilnu platformu za rast i kapacitete za ostvarivanje prihoda.

„Akvizacija društva Telenor Crna Gora u skladu je sa regionalnom strategijom širenja kompanije 4iG, a stabilno dosadašnje poslovanje i tržišna pozicija Telenor-a,  kao i snažni kapaciteti za stvaranje prihoda, mogu našoj grupi donijeti visoku dodatnu vrijednost“,  rekao je Gellert Jaszai, izvršni direktor kompanije nakon najave o kupovini. Vidimo značajan potencijal rasta u regionu zapadnog Balkana i očekujemo da bi tokom narednih pet godina ekonomski rast regije mogao biti značajno podstaknut proširenjem Evropske unije. Stoga, namjeravamo da dodatno povećamo svoje prisustvo u regionu, pored akvizicije koju smo upravo najavili. U tom cilju kontinuirano istražujemo mogućnosti ulaganja u telekomunikacije i IT sektor “, naglasio je izvršni direktor kompanije.

Prema preliminarnom dogovoru, 4iG će započeti dubinsku analizu poslovanja društva koje je predmet akvizicije, čiji se rezultati očekuju krajem septembra i koji će ovoj kompaniji omogućiti da da konačnu ponudu za akviziciju društva Telenor d.o.o. Podgorica. Ugovorne strane su se dogovorile da zaključe transakciju najkasnije do 3. novembra 2021. godine, uz saglasnost crnogorskih vlasti.

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.