Novo rukovodstvo “Budvanske rivijere” dočekao finansijski haos

Novi odbor direktora Hotelske grupe “Budvanska rivijera“, dan uoči izbora novog izvršnog direktora, dočekalo je neprijatno iznenađenje koje su im ostavili prethodnici – na njihovu adresu stigla je sudska presuda kojom se ta najveća crnogorska hotelska kompanija u većinskom vlasništvu države obavezuje da podgoričkoj kompaniji “Zetagradnja“ isplati čak 2,8 miliona eura sa kamatama.

Apelacioni sud, kako je „ Vijestima“ potvrđeno u tom sudu, odbio je žalbu “Budvanske rivijere“ u sporu koji je vodilo ranije rukovodstvo hotelske kompanije, kadrovi DPS i SD, te potvrdio presudu Privrednog suda, kojom se “Zetagradnja“ mora obeštetiti na ime raskida kupoprodajnog ugovora, zaključenog prije 11 godina.

Privredni sud je početkom aprila ove godine usvojo tužbu “Zetagradnje” i obavezao “Budvansku rivijeru“ da na ime ništavosti Ugovora o kupoprodaji zaključenog u junu 2010, kojom je ovoj podgoričkoj kompanija prodata parcela u Petrovcu od 4.425 kvadrata i objekat od 625 kvadrata, isplati iznos od 516.338 eura sa zakonskom kamatom zaračunatom od jula 2010.

Takođe, Privredni sud je presudio, a sada Apelacioni potvrdio, da se na ime raskida ugovora “Zetagradnji” isplati još 2.164.073 eura sa zakonskom zateznom kamatom zaračunatom od jula 2010.

Kompanija “Zetagradnja” kupila je 19. juna 2010. na javnoj aukciji zemljište i objekat “Budvanke rivijere“ koji se nalaze u Petrovcu, po cijeni od 2,8 miliona eura, što je bilo 900 hiljada eura više od početne cijene.

Riječ je o parceli od 4.430 kvadrata na kojoj se nalazi objekat stare škole od 652 kvadrata.

Aukciju je organizovala tadašnja vladina Komisija za javnu akciju.

Još 2017. revizor je konstatovao u svom nalazu težinu ovog spora koji vodi Hotelska kompanija.

Tada je navedeno da su spor pokrenuli mještani, navodeći da je riječ o parceli koja je bila u njihovom vlasništvu, te su tražili utvr­đe­nje ni­šta­vo­sti ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji z­me­đu “Budvanske rivijere” i “Zetagradnje” i naknadu štete.

Nakon toga je “Zetagradnja” zatražila pred sudom raskid ugovora i povraćaj novca, što je nakon dugog sudskog postupka presuđeno u njhovu korist.

Nekada jedna od najuspješnijih hotelskih kompanija u Crnoj Gori doživjela je finanijski sunovrat, posebno tokom prošle godine, a najnovija sudska presuda praktično će vezati ruke novom odboru direktora, koji bi koliko sjutra trebalo da imenuju novog direktora.

Skupština akcionara izabrala je 17. juna novi odbor direktora. Tada su smijenjeni dotadašnji predstavnici državnog kapitala, koje je imenovala Vlada Duška Markovića.

Novi odbor direktora, koji je prije nekoliko dana i zvanično počeo sa radom kada su upisani u Centralni registar privrednih subjekata, čine Mijomir Pejović (predsjednik), Nebojša Janović i Aleksandar Jeličić, kao predstavnici državnog kapitala, te Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik “Tandexon limited”.

O stanju u Hotelskoj grupi, koje je zatečeno, sud je dala i Vlada. Ivana Đurović, državna sekretarka Ministarstva ekonomskog razvoja nakon Skupštine akcionara, saopštila je da se od novog odbora direktora zahtijeva da krene u ispitivanje zakonitosti postupaka kao i cjelokupnog poslovanja Društva.

“Nakon analize dostavljenih materijala, uz ukazivanje da raspolažemo ograničenim informacijama i sa rezervom u odnosu na njihovu sadržinu, u prvom redu Izvještaja menadžmenta, ukazujemo na očigledne nelogičnosti i zahtijevamo da menadžment kompanije na svim nivoima iste ispita. Činjenica je da je u toku 2020. isplaćen veliki broj otpremnina koje iznose oko pola miliona eura, kako je to opisano izvještajem menadžmenta Hotelske grupe ‘Budvanska rivijera’ AD za 2020, dok se sa druge strane zapošljavalo, naročito nakon 31. avgusta do 31. decembra 2020, u kom periodu je zaposleno 16 lica na neodređeno vrijeme, dok su 63 lica zaposlena na određeno vrijeme. Istovremeno, isplaćeno je 464.229 eura na ime otpremina što predstavlja povećanje od 814 odsto u odnosu na 2019. Poređenja radi, u 2019. godini na ime otpremnina isplaćeno je samo 50.800 eura. Dakle, u godini kada je ostvaren jedan od najvećih poslovnih gubitaka u istoriji poslovanja i u situaciji kada je bilo neizvjesno kakav se poslovni rezultat može očekivati u 2021, zabilježen je rekord u porastu isplate otpremnina, vršena su znatna zapošljavanja, što je indikator nesavjesnog poslovanja u 2020. Isplata otpremnina ne ide ruku pod ruku sa zapošljavanjem pa je ova praksa potencijalno ustremljena protiv imovine i interesa Društva a prema interesima pojedinaca, pa zahtijevamo da uprava Društva na svim nivoima ispita zakonitost ovih postupaka”, kazala je tada Đurović.

Izvor: Vijesti.me

Check Also

Klimatske promjene mogle bi teško pogoditi banke u eurozoni

Banke u eurozoni mogu očekivati veće gubitke ako se ne ublaže klimatski rizici, a najveći …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *