HG “Budvanska rivijera”: Netačni su navodi da je novo rukovodstvo dočekao “finansijski haos”

Povodom teksta “Novo rukovodstvo “Budvanske rivijere” dočekao finansijski haos”, objavljenom 06.07.2021. godine na portalu “Vijesti” i u štampanom izdanju, na naslovnoj strani i strani broj 13, a koji je između ostalog prenio i portal Bankar.me, saglasno čl. 48, 49 i 50 Zakona o medijima (“Službeni list Crne Gore” br. 082/20) reagovali su iz “Budvanske rivijere”. Reagovanje kompanije prenosimo integralno i u cjelosti:

“Tekstom naslovljenim “Novo rukovodstvo Budvanske rivijere dočekao finansijski haos” pogrešno ste  interpretirali činjenice vezane za naše Društvo, a posebno stanje u sporu koji “Budvanska rivijera”, kao tužena, vodi protiv podgoričke kompanije “Zetagradnja”, radi utvrđenja djelimične ništavosti i raskida ugovora o kupoprodaji nepokretnosti između dva privredna društva.

Naime, presudom Apelacionog suda suda od 25.05.2021. godine ukinuta je u stavovima II, III I IV prvostepena presuda Privrednog suda, kojom je naše Društvo obavezano da isplati “Zetagradnji” DOO Podgorica, 516.338,98€ sa zateznom kamatom i iznos od 2.164.073,40€ sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.07.2010. godine.

Prvi iznos, od oko 516 hiljada eura je predmet prvog stava presude Privrednog suda, koji je potvrđen drugostepenom odlukom, te bi ovaj iznos “Zetagradnja” mogla da naplati od našeg društva. Napominjemo, međutim, da će u najskorijem roku protiv ovog dijela drugostepene presude naši punomoćnici izjaviti reviziju Vrhovnom sudu, tako da predmetna odluka, iako pravosnažna, i dalje ne znači da je stvar okončana.

U preostalom dijelu, međutim, Apelacioni sud je odučio da ukine prvostepenu presudu, te da predmet vrati na ponovno odlučivanje. Dakle, veći dio tužbenog zahtjeva, koji se tiče pomenutog iznosa od više od 2,1 milion eura, predmet je daljeg postupka, i “Budvanska rivijera” nema i dalje nikakvu obavezu po ovom pitanju. Naprotiv, vjerujemo da ovaj dio zahtjeva tužioca nije osnovan i da će u konačnom biti odbijen.

Radi pravilnog informisanja javnosti, pojasnićemo o kakvom se sporu radi.

Ugovorom između dvije kompanije o kupoprodaji nepokretnosti prodata je nepokretnost u Petrovcu površine 4.425 m2 sa objektom površine 625m2. Isti je zaključen 2010. godine, nakon zakonite procedure sprovedene od strane Komisije za aukciju po odredbama Zakona o privatizaciji, uz instrukcije Savjeta za privatizaciju Vlade Crne Gore. U tom trenutku predmetna nepokretnost bila je upisana u List nepokretnosti u kome nije bilo nikavih ograničenja, niti je postojala zabilježba restitucije. Zahtjevi bivših vlasnika nisu bili poznati ugovornim stranama, što znači da je “Budvanska rivijera” bila u potpunosti savjesna kod zaključenja.

Međutim, ubrzo bivši vlasnici ustaju sa tužbom protiv i Zetagradnje i Budvanske rivijere, tražeći da se utvrdi ništavost dijela ugovora koji se odnosi na oko 816m2 koje su predmet restitucije, odnosno koje treba da pripadnu njima. Sud usvaja ovakav tužbeni zahtjev, iz čega proizilazi da je ugovorno djelimično ništav. Napominjemo da su sudovi (sve do Vrhovnog, u postupcima po pravnim lijekovima) ovakvu odluku donijeli samo na osnovu činjenice da postoji zahtjev bivših vlasnika, iako o tom zahtjevu nije odlučeno u predviđenom postupku, što po nama predstavlja kršenje zakona. Ovo posebno kod činjenice da predmetne nepokretnosti nisu mogle biti predmet povraćaja shodno odredbama istog Zakona, već su isključivo bivši vlasnici imali pravo na obestećenje, a ne pravo na povraćaj.

Kod ovakve situacije, logično je i očekivano bilo da će „Zetagradnja“, kao kupac nepokretnosti, tražiti pravni put radi zaštite svojih prava. Tužbom pred Privrednim sudom, međutim, tražili su po našem mišljenju mnogo više nego što im pripada. Prvim stavom tužbe, podnesene 2015. godine, traži se povraćaj novca za dio ugovora koji je oglašen ništavim (spornih 816m2). Pored ovoga, u toku postupka, tačnije marta 2019. godine, istaklii su zahtjev da se utvrdi da je ugovor u cjelosti  raskinut, jer sada navodno nemaju interesa da se ugovor (bez pomenutih 816m2 zemljišta)  održi na snazi. Stoga traže i isplatu preostalog novca koji su platili, odnosno vraćanje po dva osnova (ništavost i raskid) svih 2,8 miliona eura, uz kamatu. Ovo bi takođe, kad bi bilo usvojeno, značilo da se zemljište i objekat imaju vratiti „Budvanskoj rivijeri“, a novac „Zetagradnji“.

Ne sporeći pravo bilo kome da svoja prava štiti u sudskom postupku, iz izloženog očigledno proizilazi da je ovo Društvo u pravnom poslu sa Zetagradnjom bilo savjesno i da je u svemu poštovana tada važeća zakonska regulativa i postupak za prodaju sporne nepokretnosti.

Sa pravosnažnom presudom je preko advokatske kancelarije bio upoznat prethodni menadžment Društva, pa su netačni navodi da je novi Odbor direktora “dan uoči izbora novog izvršnog direktora, dočekalo neprijatno iznenađenje koje su im ostavili prethodnici – na njihovu adresu stigla je sudska presuda kojom se ta najveća crnogorska hotelska kompanija u većinskom vlasništvu države obavezuje da podgoričkoj kompaniji “Zetagradnja“ isplati čak 2,8 miliona eura sa kamatama.”

Očigledno je da se tendencioznim izvještavanjem kod crnogorske javnosti nastoji stvoriti sistem očekivane odluke – razrješenja izvršne direktorice Društva, iako ista, ni na koji način, u svom mandatu, nije povezana sa konkretnim sudskim sporom.

Netačni su navodi da je novo rukovodstvo dočekao “finansijski haos” i da je Društvo doživjelo “finansijski sunovrat”. Istina je da je Društvo u prošloj godini negativno poslovalo i da su uzroci tome isključivo objektivne prirode – pandemija Covid-19 koja je za posljedicu imala neostvarivanje prihoda od ljetnje turističke sezone 2020. godine. Da novo rukovodstvo nije dočekao “haos” potvrđuje i pozitivni izvještaj nezavisnog revizora, koji je u kontinuitetu takav, činjenica da je prije pandemije koronavirusa Društvo bilo najuspješnije hotelsko turističko preduzeće i uvijek na bijeloj listi poreskih obveznika.

Na kraju, nadamo se da će se novo rukovodstvo izboriti sa svim izazovima u poslovanju Društva koji su proistekli zbog pandemije koronavirusa. Uvjereni smo da će Hotelska grupa “Budvanska rivijera” biti ponovo lider na crnogorskom turističkom tržištu, kao što je to i bila prije 2020. godine kada je koronavirus ostavio katastrofalne posljedice po svjetsku i crnogorsku turističku privredu, na koju, nažalost, nije moglo ostati imuno ni ovo Društvo. Sigurni smo da zaposleni u HG “Budvanska rivijera” a.d. znaju i mogu odgovoriti ovom izazovu.

U vjeri da ćete saglasno čl. 51 Zakona o medijima bez izmjena i dopuna, na istoj strani štampe i portalu, sa istom opremom, objaviti odgovor Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva.”

Check Also

EU upozorava Maska: Milijarder ili da se pridržava pravila o moderiranju sadržaja ili će zabraniti Twitter

Evropska unija je zaprijetila Tviteru Elona Maska zabranom osim ako milijarder ne bude poštovao stroga …

Leave a Reply

Your email address will not be published.