“Lutrija” u gubitku 407 hiljada eura

Akcionarsko društvo Lutrija Crne Gore u prošloj godini je poslovalo sa oko 407 hiljada eura gubitka, što se može vidjeti u posljednjem izvještaju nezavisnog revizora poslovanja te kompanije za 2020. godinu, u koji je “Dan” imao uvid. Radi se o firmi koja je u većinskom vlasništvu biznismena Save Grbovića. Lutrija Crne Gore je tokom prošle godine smanjila i sta l nu imovinu u odnosu na 2019. godinu za 415.601 euro. Iako su loše poslovali i ostali bez dijela imovine, uredno su isplaćivane zarade zaposlenima.

U revizorskom izvještaju pomenuti su i problemi koji otežavaju poslovanje.

-I pored vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, priređivanjem igara na sreću u ugostiteljskim objektima pod uslovima propisanim pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničarskih igara od 29. jula 2016. godine nastao je metež i haos u oblasti igara na sreću, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je u cilju uvođenja reda na tržištu igara na sreću, zaštite igrača i suzbijanja nelojalne konkurencije, NVO UPIS, čiji je jedan od osnivača Lutri ja Crne Gore, više puta različitim podnescima urgirao kod nadležnog Ministarstva finansija/ Uprave za igre na sreću (sada Uprave prihoda i carina) u smislu pojačanog nadzora priređivanja igara na sreću.

Ističu da je Ustavni sud 24. februara 2017. godine donio odluku kojom se ukida priređivanje igara na sreću u ugostiteljskim objektima.

Međutim, priređivanje igara na sreću na rekvizitima kladomatima (terminalima) u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je još 2012. godine donošenjem spornog pravilnika, te da je period od punih pet godina od donošenja istog do objavljivanja odluke Ustavnog suda istakao veliki period da određeni priređivači steknu enormne prihode od nezakonitog obavljanja ove djelatnosti. Takođe, takav trend je nastavljen i nakon odluke Ustavnog suda piše u izvještaju revizora. Navodi se da takvo postupanje nadležnih organa ukazuje na sumnju kod legalnih priređivača da se određeni priređivači privileguju, te da bez sumnje mogu ilegalno da priređuju igre na sreću mimo svih zakonskih propisa.

-Svaka radnja poslovnih subjekata zasnovana na poštenoj tržišnoj utakmici kojom se krše kodeksi poslovnog morala protivna je dobrim poslovnim običajima i takvom konkurencijom se nanosi šteta ostalim priređivačima, kao i javnom interesu. Ipak, imajući u vidu sve navedene faktore koji su uzrokoval i da Lutrija Crne Gore a.d. Podgorica posluje ea negativnim rezultatom, ovo društvo je izvršilo sve obaveze prema zaposlenima u smislu zarada u skla du sa Zakonom o ra du i opštem kolektivnom ugovoru te isplatilo sve poreze i doprinose nadležnom organu države, navedeno je u izvještaju.

Izvor: Dan

Check Also

Air Montenegro organizovao prve charter letove sa tržišta zemalja Baltika

Imajući u vidu značaj emitivnih tržišta zemalja Baltika, Estonije, Litvanije I Letonije na turistički promet …

Leave a Reply

Your email address will not be published.