Prosječna zarada u maju 530 eura

Prosječna zarada (bruto) u maju 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna zarada
bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura, pokazuju podaci Monstata.

Prosječna (neto) zarada u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,3%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine zabilježile
rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (3,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,6%), Građevinarstvo (1,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,3%), Informisanje i komunikacije (0,9%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (0,8%), Državna uprava (0,5%), Obrazovanje (0.5%), Zdravstvena i socijalna zaštita (0,5%), Saobraćaj i skladištenje (0,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0.3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,2%), Snabdijevanje električnom energijom (0,1%).

Pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sljedećim sektorima djelatnosti: Prerađivačka industrija (3,9%), Finansijske djelatnosti i osiguranje (1,4%), Usluge smještaja i ishrane (1,3%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%), Ostale uslužne djelatnosti (0,4%) i Vađenje ruda i kamena (0,4%).

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.