EBRD, EU i Crna Gora unapređuju pristup znanju i informacionim servisima za mala i srednja preduzeća

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)  Evropska unija  i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore udružuju snage da pomognu malim i srednjim preduzeća (MSP) u Crnoj Gori da imaju bolji pristup znanju i vještinama i programima podrške kako bi se razvila konkurentnost njihovih  biznisa.

Projekat vrijedan €1.75 miliona eura pod nazivom “Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise” ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz instrument pretpristupne pomoći IPA, a sprovodi EBRD u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja Crne Gore, koje je korisnik ovog projekta. Sredstva u iznosu od €1.4 miliona obezbijedili su Evropska unija i Vlada Crne Gore, dok će preostali iznos biti realizovan iz finansijskog učešća MSP-a i EBRD-a.

Više od 100 malih i srednjih preduzeća prisustvovalo je predstavljanju projekta na online događaju koji se danas održao u Podgorici.

Jaap Sprey, šef kancelarije EBRD u Crnoj Gori je izjavio: „Korona virus je istakao ranjivosti malih i srednjih biznisa i testirao njihovu otpornost kao nikada prije. Podrška sektoru MSP da pristupe znanju kojim će odgovoriti na sopstvene prioritetne potrebe i osnažiti poslovne procese, nikada nije bila važniji prioritet za razvoj privatnog sektora. Naše partnerstvo sa Evropskom unijom i Ministarstvom ekonomskog razvoja Crne Gore predstavlja posvećenost unapređenju uslova koji ohrabruju MSP da inoviraju, razvijaju biznise i ambiciozne planove usmjeravaju ka naprijed.“

Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja Crne Gore je istakao: „U Crnoj Gori čak 99% svih preduzeća čine mikro, mala i srednja preduzeća, što nas dodatno obavezuje da ovom sektoru posvetimo više pažnje, ali i resursa. S toga je značajan dio naših napora usmjeren ka dugoročno održivom planiranju i sprovođenju strukturnih reformi, koje će doprinjeti stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj biznisa. Posredstvom Instrumenta pretpristupne podrške IPA 2014 – 2020, Evropska unija je uložila preko 8 miliona eura za jačanje konkurentnosti i inovativnosti u Crnoj Gori. U narednom periodu planirano je ugovaranje preko 4 miliona eura u okviru IPA 2020 podrške koja će, između ostalog, biti usmjerena na jačanje konkuretnosti privatnog sektora sa ciljem poboljšanja poslovnog okruženja, sa fokusom na razvoj ženskog preduzetništva i inovativnih preduzeća, kao i pružanja opipljive podrške u konkurentnim sektorima koji su definisani Strategijom pametne specijalizacije 2019 – 2024. S tim u vezi, u nizu projekata koje Ministarstvo ekonomskog razvoja sprovodi posredstvom nacionalnog IPA 2014-2020, ističe se upravo današnji projekat kao izrazito važan za naš resor i u tom smislu naša posvećenost i očekivanja su velika.“

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori izjavila je: “Nakon pandemije COVID-19, važno je da Crna Gora radi na dugoročnim ciljevima poboljšanja konkurentnosti ekonomije. Postoji puno potencijala za inkluzivan i održiv ekonomski rast, zbog čega je ključno podržati privatni sektor i MSP. Naša zajednička akcija će omogućiti crnogorskim MSP da unaprijede konkurentnost, efikasnost, izvozne kapacitete i ostvare lakši pristup finansiranju. Takođe, ova akcija će osnažiti napore Ministarstva i njihove postojeće programe podrške. EU će nastaviti da pruža kontinuiranu podršku razvoju privatnog sektora, MSP i preduzetnika.”

————————————————————————————————————————————–

Ovaj projekat se sastoji iz dvije komponente. Sa jedne strane, ima za cilj da ponudi mogućnosti konsultantskih i savjetodavnih usluga kojim će se unaprijediti poslovni ambijent za preduzetnike. MSP značajno doprinose kreiranju radnih mjesta i dodatne vrijednosti i imaju ključnu ulogu u podsticanju održive i snažne ekonomije u Crnoj Gori.

Tim EBRD-a za mala preduzeća koristi svoju široku mrežu međunarodnih savjetnika i lokalnih konsultanata koji dizajniraju projekte oko potreba MSP sa namjerom da unaprijede poslovanje i produktivnost u velikom spektru oblasti poslovanja, uključujući digitalizaciju i digitalnu transformaciju, strategiju, upravljanje finansijama, zaštitu životne sredine i druge,

Sa druge strane, pod okriljem Inicijative za unapređenje investicione klime i upravljanja, biće stavljen fokus na snaženje kapaciteta Ministarstva ekonomskog razvoja da bolje odgovori na potrebe MSP kroz razvoj politika i unapređenja programa podrške za MSP. Projekat takođe podrazumijeva uspostavljanje digitalnog „one-stop shop“ web portala koji će nuditi pristup svim relevantnim informacijama za MSP i omogućiti im da se prijavljuju online za razne vrste podsticaja.

Od početka rada programa Savjeti za mala preduzeća u Crnoj Gori, Banka je podržala više od 700 malih i srednjih preduzeća da transformišu poslovanje i unaprijede operacije uz pomoć lokalnih i međunarodnih savjetnika, zahvaljujući podršci donatora, među kojima je važan partner Evropska unija kroz Instrument za razvoj preduzeća i inovacija na Zapadnom Balkanu (WB EDIF). 

Check Also

Elektroprivreda će tražiti preuzimanje Kombinata aluminijuma

Iz Elektroprivrede (EPCG) razmišljaju o preuzimanju upravljanja Kombinatom aluminijuma (KAP) čime bi garantovali zarade zaposlenima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *