Velika Britanija i skandinavske zemlje evropski lideri u otvorenom bankarstvu

Prema novom izvještaju kompanije Mastercard o tome koliko su evropske zemlje spremne da prihvate otvoreni bankarski ekosistem, skandinavske zemlje i Velika Britanija nalaze se u najboljim položaju da iskoriste prednosti ovog sistema.

Otvoreno bankarstvo rapidno postaje svjetski fenomen. Ono osnažuje potrošače i kompanije da preuzmu kontrolu nad svojim finansijskim podacima i finansijskom budućnošću, istovremeno stimulišući konkurenciju i inovacije među pružaocima finansijskih usluga. Izvještaj  „Indeks spremnosti za otvoreno bankarstvo: Budućnost otvorenog bankarstva u Evropi“ – pokazao je da su digitalni finansijski sistemi u skandinavskim zemljama i Britaniji u vrlo dobrom položaju da omoguće široku upotrebu ovog koncepta jer:

  • postoji širok pristup internetu među domaćinstvima –  95% u Danskoj, 98% u Norveškoj, 96% u Švedskoj i Velikoj Britaniji;
  • pametni telefoni imaju visok udio u ukupnom broju pametnih uređaja –  88% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 79% u Švedskoj i 83% u Velikoj Britaniji;
  • udio stanovništva dobi od 14-76 godina koji koriste digitalno bankarstvo je visok – 91% u Danskoj, 95% u Norveškoj, 84% u Švedskoj i 88% u Velikoj Britaniji.

Jim Wadsworth, viši potpredsjednik za otvoreno bankarstvo, Mastercard, rekao je: „Koristeći prednosti panevropskih inicijativa kao što je PSD2, sve evropske banke napreduju prema potpuno otvorenom bankarskom okruženju, ali jasno je da Velika Britanija i Skandinavci prednjače s velikom spremnošću potrošača i brojnim rješenjima koja su već zaživjela. Širom kontinenta postoje različiti pristupi i kako bi se osiguralo da sva evropska tržišta mogu iskoristiti mogućnosti koje pruža otvoreno bankarstvo, potreban je veći stepen standardizacije. Mastercard Open Banking Connect platforma pruža univerzalnu vezu s funkcionalnostima otvorenog bankarstva finansijskih institucija, pružajući trećim stranama opseg, otpornost i brzinu.”

Bankarska rješenja koja su zaživjela u Velikoj Britaniji daju klijentima mogućnost da na jednom ekranu vide stanje računa i transakcije drugih institucija, a tu su i aplikacije za upravljanje ličnim finansijama kao što su Cleo, Plum i Moneybox, koje pomažu ljudima da lakše upravljaju svojm budžetom, te da lakše štede. Početkom 2021. godine više od 3 miliona potrošača i kompanija u Velikoj Britaniji koristilo je proizvode otvorenog bankarstva za upravljanje svojim finansijama, pristup kreditima i plaćanja. Obimi plaćanja preko API-ja otvorenog bankarstva u Velikoj Britaniji povećali su se za više od 70% u periodu od četvrtog kvartala 2020. do prvog kvartala 2021. godine, prenosi portal Biznisinfo.ba.

Skandinavske zemlje, takođe, su na dobrom putu kada je u pitanju otvoreno bankarstvo i spremnost potrošača na korištenje takvih sistema, jer se Norveška može pohvaliti najvećom internet penetracijom sa 98% umreženih domaćinstava.

Takođe, izvještaj naglašava ključne razlike u pristupu zemalja otvorenom bankarstvu:

  • Francuska, Italija, Španija – otvoreno bankarstvo se koristi kao mehanizam za digitalnu transformaciju u domaćim platnim ekosistemima.
  • Njemačka – preduzima se kolaboracijski pristup za razvoj otvorenog bankarstva.
  • Danska, Norveška, Švedska – skandinavski modeli saradnje i inicijativa P27 uključuju otvoreno bankarstvo za uspostavljanje sistema koji funkcionišu na prekograničnom nivou.
  • Poljska, Mađarska – otvoreno bankarstvo se koristi kao mehanizam kako bi se preskočile ustaljene bankarske infrastrukture.

Generalno, cjelokupna slika širom Evrope je obećavajuća, a svih deset zemalja obuhvaćenih izvještajem napreduje u ključnim oblastima. Da biste pristupili cjelovitom Izvještaju o spremnosti za otvoreno bankarstvo, posjetite: openbanking.mastercard.com/readinessindex i potražite detalje o registraciji na Mastercard webinar o spremnosti za otvoreno bankarstvo koji je zakazan za 12. jul.

Check Also

Privatni smještaj riješiti dobro organizovanim elektronskim sistemom

Po osnovu boravišne takse za ovih prvih pola godine na glavni državni račun trezora ostvareno …

Leave a Reply

Your email address will not be published.