Postignut dogovor: Malim trgovinama dozvoliti rad nedjeljom

Socijalni partneri dogovorili su da se pristupi izmjenama zakona, koje bi podrazumijevale omogućavanje rada nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima za potrebe ljetnje turističke sezone 2021. godine i zimske turističke sezone 2021/2022, čime bi se, zajedničkim snagama podstakla ekonomska aktivnost koja je značajno oslabljenja usljed krize izazvane pandemijom kovid 19, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, kako navode, u posljednjih nekoliko mjeseci vodilo intenzivan socijalni dijalog sa socijalnim partnerima (Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore) kako bi zajednički došli do održivih rješenja na dobrobit cjelokupnog društva.

“Uvažavajući osjetljivost ekonomskog trenutka u kojem se nalazi crnogorska privreda, što se reflektuje na životni standard građana, socijalni partneri su iskazali spremnost da daju svoj doprinos oporavku privrede ali i unapređenju prava radnika i poslodavaca. Stoga se pristupilo intenziviranju pregovora oko Opšteg kolektivnog ugovora i pronalaženju modaliteta da se omogući rad nedeljom preduzetnicima i mikro preduzećima koji su dominantno porodične firme čiji je opstanak bio doveden u pitanje usljed posljedica pandemije”, navodi se u saopštenju.

Ključni motivi ovog dijaloga su, kako kažu, unapređenje prava radnika, stvaranje uslova za dostojanstven rad i ublažavanje posljedica Covid krize na ekonomiju Crne Gore.

Osim višegodišnjih problema sa kojima se kako zaposleni, tako i poslodavci u Crnoj Gori suočavaju, na cjelokupni poslovni ambijent dodatno su uticala i neka postojeća zakonska rješenja.

“Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u julu 2019. godine, zabranio se rad trgovinama na veliko i malo nedjeljom i u danima državnih i drugih praznika. Navedena izmjena izvazvala je oprečne reakcije u društvu i kod socijalnih partnera. S tim u vezi pristupilo se intenzivnom socijalnom dijalogu kako bi se iznašlo najbolje rješenje, koje bi odgovorilo na potrebe kako zaposlenih tako i poslodavaca”, navodi se u saopštenju.

Kažu da je taj proces rezultirao Memorandumom o socijalnom partnerstvu koji predviđa niz aktivnosti.

“Imajući u vidu da 90,5% crnogorske privrede čine mikro preduzeća, u toku pregovora postignut je dogovor da se pristupi izmjenama navedenog zakona. Ove izmjene bi podrazumijevale omogućavanje rada nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima za potrebe ljetnje turističke sezone 2021. godine i zimske turističke sezone 2021/2022. godine, čime bi se zajedničkim snagama podstakla ekonomska aktivnost koja je značajno oslabljenja usljed krize izazvane pandemijom COVID19”, poručuju iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

U dijelu unapređenja prava radnika kao rezultat intenzivnog socijalnog dijaloga usaglašen je Predlog Opšteg kolektivnog ugovora kojim se, kako kavode, uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, postupak zaključivanja, izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, međusobni odnosi potpisnika kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca.

Memorandumom se predviđa i obaveza potpisivanja ovog Opšteg kolektivnog ugovora.

“Najznačajnija unapređenja prava radnika predviđena Predlogom Opšteg kolektivnog ugovora su: Uvećanje naknade za rad nedeljom od 100%, uvećanje koeficijenata složenosti poslova za utvrđivanje zarade, uvođenje plaćanja dvokratnog rada, kao i nadoknada za pripravnost, i mnoga druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavce”, navodi se u saopštenju.

Pored ovoga socijalni partneri su se saglasili da će uložiti napore i aktivnosti da se steknu uslovi za otvaranje pregovora za Granski kolektivni ugovor za sektor trgovine, da će se pristupiti izradi podzakonskog akta kojim će se urediti kriterijumi i pravila za izdavanje dozvole za rad u dane državnih i drugih praznika, da će se realizovati početne aktivnosti za izgradnju kuće socijalnog dijaloga i razmotriti modalitet podrške radu socijalnih partnera.

“Uvažavajući načela tripartitnog socijalnog dijaloga, a u cilju stvaranja uslova za oporavak crnogorske ekonomije nakon krize izazvane pandemijom COVID19, kao i obezbjeđivanja dostojanstvenih uslova rada za zaposlene, Vlada Crne Gore, Savez sindikata Crne Gore, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore, okončali su pregovore u cilju zaključivanja Memoranduma o socijalnom partnerstvu”, saopšteno je Ministarstva.

O usaglašenom tekstu Memoranduma i Opšteg kolektivnog ugovora socijalni partneri će, kako se navodi, se izjasniti na organima upravljanja nakon čega bi se stekli uslovi za potpisivanje oba dokumenta.

Izvor: RTCG

Check Also

Proizvodnja čelika u nikšićkoj Željezari pod znakom pitanja

Skoro sedam mjeseci je od kada je EPCG Željezara Nikšić vraćena pod državno okrilje. Međutim, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.