Gubitak Budvanske rivijere preko devet miliona, izabran novi Odbor direktora

Akcionari “Budvanske rivijere” usvojili su odluku kojom se gubitak od 9,15 miliona iz prošle godine pokriva sa dobiti iz prethodnih godina u iznosu od skoro pet miliona eura. Takođe novi članovi borda direktora su Mijomir Pejović, Nebojša Janović i Aleksandar Jeličić u ime Vlade. U ime AIK banke je Vladimir Sekulić, dok je u ime Tandekson limiteda Jovan Purar.

Predstavnik Vlade na skupštini akcionara bila je državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja Ivana Đurović, koja je nakon skupštine kazala da je to preduzeće lani imalo preko devet miliona minusa, a da je u toj godini isplatilo oko pola miliona za otpremnine, što je osam puta više nego u 2019. godini, kada su poslovali pozitivno.

– U toku 2020. godine, naročito od 31. avgusta do 31. decembra, zaposleno je 16 lica na neodređeno vrijeme, dok su 63 lica zaposlena na određeno vrijeme. Istovremeno, isplaćeno je 464.229 eura na ime otpremnina, što predstavlja povećanje od 814 odsto u odnosu na 2019. godinu. Poređenja rad i, u 2019. godini na ime otpremnina isplaćeno je samo 50.800 eura. Dakle, u godini kada je ostvaren jedan od najvećih poslovnih gubitaka u istori ji poslovanja i u situaciji kada je bilo neizvjesno kakav se poslovni rezultat može očekivati u 2021. godini, zabilježen je rekord u porastu isplate otpremnina, vršena su znatna zapošljavanja, što je indikator nesavjesnog poslovanja u 2020. godini. Isplata otpremnina ne ide ruku pod ruku sa zapošljavanjem, pa je ova praksa potencijalno ustremljena protiv imovine i interesa društva, a prema interesima pojedinaca, pa zahtijevamo da uprava društva na svim nivoima ispita zakonitost ovih postupaka, poručila je Đurović nakon skupštine akcionara.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u 2020. godini iznosili su svega 2,5 miliona, shodno izvještaju nezavisnog revizora.

– Kod ovako lošeg poslovnog rezultata nije jasno čime se pravdaju previsoki iznosi troškova prema dobavljačima, pogotovo prema izdvojenih deset dobavljača vezano za nabavku robe i usluga, od kojih su obaveze prema LD Gradnja iznosile od 498.400 eura, prema Voli trejdu 278.784 eura, prema Cubo 261.577 eura (isplata dru štvu koje se bavi konsultantskim uslugama), obaveze prema advokatskoj kancelariji Jovović u iznosu od 178.194 eura, te obaveze prema Oktel opremi u iznosu od 175.332 eura. Vjerujemo da će se nakon detaljne analize poslovanja, pored ukazanih nelogičnosti, ukazati potreba za preispitivanjem brojnih odluka i poteza koji su doneseni u prošloj godini. Zahtijevamo od odbora direktora da, nakon imenovanja, odmah krene u ispitivanje zakonitosti navedenih postupaka, kao i cjelokupnog poslovanja društva u prethodnom periodu, kazalaje Đurović.

(Opširnije u današnjem Danu)

Check Also

U Crnu Goru za manje od mjesec ušlo 716.908 stranaca

U Crnu Goru je, od 5. jula do 2. avgusta, ušlo 716.908 stranaca, što je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *