Analiza poslovanja kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 na kraju prvog kvartala 2021. godine

Montenegroberza je na osnovu finansijskih iskaza emitenata za prvi kvartal 2021. godine, izvršila analizu poslovanja kompanija,  čije akcije ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10. Analizirani su sljedeći pokazatelji: poslovni prihodi,  neto rezultat i zarada po akciji.

Poslovni prihodi

Posmatrajući poslovne prihode najreprezentativnijih crnogorskih kompanija, koje čine sastav indeksa MNSE10, dobijamo podatak da su ukupni poslovni prihodi na kraju prvog kvartala 2021. godine iznosili 168.465.159, što je za oko 8,19% više u odnosu na isti period prethodne godine.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz ostvarenog poslovnog prihoda navedenih kompanija:

Tabela 1: Poslovni prihodi kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za tri mjeseca 2021. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na isti period prethodne godine

Povećanje poslovnih prihoda za Q1 2021. godine  bilježe kompanije:

  • Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica (PREN), čiji su poslovni prihodi veći za 21,96% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), čiji su poslovni prihodi za Q1 2021. godine veći za 20,16% u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine;
  • Port of Adria AD Bar (PORT), čiji su poslovni prihodi za Q1 2021. godine veći za 3,77 % u odnosu na ostvarene poslovne prihode u istom periodu prošle godine.

U  nastavku je prikazano učešće kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za period Q1 2021. godine.

Grafik 1: Učešće kompanija koje čine sastav indeksa MNSE10 u ukupnim poslovnim prihodima za tri mjeseca 2021. godine

Neto rezultat

Ukupan neto rezultat deset blue chip kompanija iz indeksa MNSE10 za Q1 2021. godine iznosio je 28.774.629.

U istom periodu prethodne godine, neto rezultat deset kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10, iznosio je 14.955.840. U odnosu na isti period prethodne godine, došlo je do rasta neto rezultata kompanija,  koje čine indeks MNSE10 u iznosu od oko 92,40%.

U sljedećoj tabeli dat je prikaz neto rezultata kompanija koje ulaze u sastav indeksa MNSE10 za Q1 2021. godine:

Tabela 2: Neto rezultat kompanija koje čine korpu indeksa MNSE10 za tri mjeseca 2021. godine i njihova procentualna promjena u odnosu na prethodnu godinu

Najveću apsolutnu neto dobit za tri mjeseca u 2021. godini ostvarile su kompanije:

  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), u iznosu 604.213
  • Crnogorski elektroprenosni sistema AD (PREN) , u iznosu 577.235

U odnosu na uporedne podatke za isti period 2020. godine, povećanje neto rezultata bilježe kompanije:

  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG),  povećanje u iznosu od 95,52%
  • Crnogorski telekom AD (TECG ), povećanje u iznosu od 53,50%

dok najveće smanjenje gubitka bilježi kompanija HTP Mimoza AD Tivat (MIMO) i to u iznosu od 81,73%

Zarada po akciji

U nastavku je prikaz kompanija iz indeksa koje su u Q1 2021. godini ostvarile zaradu po akciji:

Tabela 4: Zarada po akciji najreprezentativnijih crnogorskih kompanija za tri mjeseca 2021. godine

Zarada po akciji zabilježena je kod četiri kompanije , a najveća je sljedećih emitenata:

  • Hipotekarna banka (HIBP) sa zaradom po akciji u iznosu od 54,3044 €
  • Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG), sa zaradom po akciji u iznosu od 0,1998
  • Crnogorski elektroprenosni sistem (PREN) sa zaradom po akciji u iznosu od 0,0382 €

Berzanski indeks MNSE10

Prikaz kretanje indeksa MNSE10 za Q1 2021. g.  & Q1 2020. g.

Grafik 2: Kretanje indeksa MNSE10 za tri mjeseca 2021. i 2020. godine

U odnosu na isti period u prethodnoj godini, na dan 31.03.2021. godine indeks MNSE10 bilježi rast od 15,75 % i ostvaruje vrijednost od 760,76 procentnih poena.

Izvor: Montenegroberza

Check Also

Xiaomi je broj 1 u Evropi

Po prvi put, Xiaomi je naprodavaniji telefon u Evropi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *