Akcionari “Budvanske rivijere” danas biraju novo rukovodstvo

Akcionari “Budvanske rivijere” danas će razriješiti dužnosti članove borda direktora u ime Vlade Sašu Radovića, Petra Ivkovića i Ratka Vukotića i umjesto njih izabrati diplomiranog politikologa Mijomira Pejovića (Demokrate), preduzetnika Nebojšu Janovića (DF) i diplomiranog ekonomistu Aleksandra Jeličića (Prava CG). U ime AIK banke članovi će, prema našim informacijama, biti Vladimir Sekulić i Jelena Brković, isto kao i u Sveti Stefan hotel ima gdje je ista vlasnička struktura.

Prema ranije objavljenoj raspodjeli funkcija po dubini, mjesto predsjednika borda trebalo bi da pripadne Demokratama, što znači, da će predsjednik tog tijela u “Budvanskoj rivijeri” biti Mijomir Pejović.

Na dnevnom redu današnje skupštine je odluka o donošenju statuta hotelske grupe “Budvanska rivijera”, donošenje poslovnika o radu skupštine akcionara, predlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta za 2020. godinu, predlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju, upoznavanje sa izvještajem revizora za 2020. godinu, kao i odluke o razrješenju i izboru novih č lanova odbora direktora.

Jedna od tačaka dnevnog reda je i odluka o pokriću gubitaka “Budvanske rivijere”. Gubitak “Budvanske rivijere” u prošloj godini je iznosio 9,15 miliona. U bilansu stanja društva na dan 31. decembar 2020. godine neraspoređena dobit dru štva iznosi 4,93 mi liona Dio gubitka pokriva se iz neraspoređene dobiti. Ostatak gubitka društva u iznosu od 4,22 miliona ostaje na poziciji gubitak u bilansu stanja. Odluka stupa na snagu danom donošenja piše u predlogu odluke o kojoj će se danas izjasniti akcionari.

“Dan” juče nije uspio da sazna hoće li predstavnik Vlade glasati za ovu odluku.

Vlada ima blizu 60 odsto akcija “Budvanske rivijere”, dok AIK banka posjeduje oko 30 odsto dionica. Na nivou Vlade donesena je odluka da se dobit uplaćuje u budžet, pa ostaje da se vidi hoće li predstavnik Vlade glasati za pokrivanje gubitka.

Prema finansijskom izvještaju “Budvanske rivijere, to preduzeće je lani imalo minus od 9,15 miliona eura, dok je 2019. godinu završilo sa plusom od 1,13 miliona eura.

Prihodi “Budvanske rivijere” lani su iznosili dva i po miliona, dok su u 2019. godini bili skoro 20 miliona eura. Rashodi preduzeća iznosili su 6,7 miliona, što je 4,4 miliona manje nego u 2019. godini. Prethodna Vlada je ovu firmu planirala da privatizuje, zbog čega je i izdvojila Sveti Stefan hotele u posebno preduzeće.

Izvor: Dan

Check Also

MMF odobrio najveću tranšu ikada iz svojih rezervi: Najviše opet najbogatijim zemljama

Bord guvernera Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) odobrio je najveću alokaciju Specijalnih prava vučenja (SDR) ikada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *