Family Care And Protection

Crnogorsko tržište osiguranja tokom 2020. sačuvalo stabilnost i pokazalo otpornost na efekte pandemije

Tržište osiguranja u Crnoj Gori je tokom 2020. godine poslovalo stabilno, uz solventno, likvidno i profitabilno poslovanje svih društava za osiguranje.  U uslovima ekstremne neizvjesnosti pod uticajem pandemije COVID-19  koja je rezultirala negativnim promjenama u ekonomiji i u raspoloživom dohotku građana i privrede, crnogorsko tržište osiguranja je sačuvalo stabilnost i pokazalo otpornost na efekte pandemije, navodi se u saopštenju Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

U tom smislu, kako se dodaje, preventivne mjere koje je Agencija za nadzor osiguranja  preduzimala u 2020. godini, u cilju upravljanja efektima neizvjesnosti u pogledu uticaja okruženja pandemije na poslovanje, likvidnost i solventnost društava za osiguranje su dale pozitivne rezultate, pa je sektor osiguranja bez značajnijih problema nastavio da vrši svoju značajnu ulogu na crnogorskom finansijskom tržištu i izvršava svoje ugovorima preuzete obaveze.

Ukupna bruto fakturisana premija u 2020. godini iznosila je 93,7 miliona eura, što predstavlja pad od samo 1,1% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Ukupna penetracija je veća u odnosu na 2019. godinu i iznosila je 2,23%, dok je gustina osiguranja iznosila 150,9 EUR i zabilježila je pad od 0,9% u poređenju sa 2019. godinom.

“Pokazatelj solventnosti, kao indikator sposobnosti osiguravača da raspoloživim novčanim sredstvima blagovremeno izmiruju sve obaveze, je na kraju 2020. godine na agregatnom nivou iznosio 2,2, što je poboljšanje u odnosu na kraj 2019. godine kada je ovaj pokazatelj iznosio 1,9”, navodi se iz ANO.

Vrijednost aktive društava za osiguranje je na agregatnom nivou, na dan 31. 12. 2020. godine, iznosila 249,4 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,7% u odnosu na agregatnu vrijednost aktive sa kraja 2019. godine.

“I pored koncentracije premije na mali broj vrsta osiguranja, gdje najznačajniju zastupljenost imaju obavezna osiguranja, crnogorsko tržište osiguranja karakteriše kontinuirani razvoj, uz rast učešća dobrovoljnih osiguranja i rast penetracije osiguranja”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Svaki treći čovjek u svijetu bi da emigrira iz svoje zemlje

Čak 36 odsto ljudi u svijetu bi emigriralo iz svoje zemlje, pokazuju rezultati ankete „Galup …

Leave a Reply

Your email address will not be published.