Izabran Odbor direktora Luke Bar

Skupština akcionara AD Luka Bar izabrala je novi Odbor direktora ovog privrednog društva, čiji je većinski vlasnik država. U novoimenovanom odboru direktora su Slađana Perišić (član), Savo Vujošević (član), Milorad Krgović (nezavisni član), Aleksandar Lekić (nazavisni član) i prof. dr Milivoje Radović (nezavisni član).

Prethodno je Skuština razriješila dosadašnji Odbor direktora AD Luka Bar u čijem sastavu su bili Branko Branković, Zoran Srzentić, Zoran Radojičić, Damir Rašketić i Milivoje Knežević.

Skupština akcionara AD Luka Bar je nastavak sjednice koja je počela 28. maja, ali je prekinuta kada se stiglo do tačke dnevnog reda Prijedlog odluke o razrješenju i predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Jedan od četiri prethodno predložena člana- predstavnika državnog kapitala, nije imao visoku stručnu spremu, a Statutom kompanije je definisano da članovi Odbora direktora AD Luka Bar moraju imati visoku stručnu spremu.

Prvog dana zasjedanja skupštine akcionara AD Luka Bar je jednoglasno prihvaćen godišnji finansijski iskaz i Izvještaj o poslovanju „Luka Bar“ AD za 2020. godinu, sa Izveštajem revizora, kao i izveštaj o radu Odbora direktora.

Check Also

Prvi ekonomski dijalog između Amerike i Crne Gore

Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić poručio je danas na otvaranju Prvog ekonomskog dijaloga između Crne Gore i Sjedinjenih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *