Jovanić potvrdio bankrot u “Vektra Boki”

Privredni sud, kojim rukovodi Blažo Jovanić, pokrenuo je prethodni stečajni postupak u preduzeću “Vektra Boka” i za stečajnog upravnika imenovao Vidaka Boričića, saznaju “Vijesti”.

To je urađeno na zahtjev Uprave prihoda i carina koja je prošlog mjeseca kao povjerilac podnijela predlog na osnovu člana 177 Zakona o stečaju koji omogućava povjeriocima da zatraže uvođenje klasičnog stečaja kroz bankrot ako stečajni dužnik ne postupa po planu ili postupa suprotno planu reorganizacije, koji ima jačinu sudske odluke.

Dospjele, a neizmirene obaveze prema Upravi prihoda, kako je definisano Planom reorganizacije, iznose 1,028 miliona eura.

Korist od prelaska “Vektra Boke” u klasični stečaj imaju sadašnji i bivši radnici jer sva njihova potraživanja idu u prvi isplatni red i imaju prioritet u naplati, jer se do sada dio njihovih potraživanja nalazio tek u trećem isplatnom redu. Korist ima i Uprava prihoda jer brže može naplatiti svoja potraživanja. Ovo preduzeće je u vlasništvu biznismena Dragana Brkovića.

“Sud je cijenio da je u konkretnom slučaju neophodno i cjelishodno imenovati privremenog upravnika kako bi se preduzele odgovarajuće mjere za obezbjeđenje procesnih pretpostavki za dalje postupanje suda u pogledu dostavljanja predloga, pribavljanja podataka, kao i u cilju zaštite eventulene imovine od propadanja ili neovlašćenog postupanja i radi preduzimanja i drugih mjera u cilju provjere osnovanosti navoda iz predloga i stanja u stečajnom dužniku”, obrazloženje je Privrednog suda.

Da “Vektra Boka” ne postupa po planu reorganizacije prošlog mjeseca na sjednici Komisije za kontrolu privatizacije priznali su i njen većinski vlasnik Brković, kao i vršilac dužnosti izvršnog direktora Milić Popović, koji su naveli da imaju prispjele, a neizmirene obaveze prema Upravi prihoda i radnicima.

“Vektra Boka” se u stečaju kroz reorganizaciju nalazi od septembra 2016. godine. Ovaj oblik stečaja znači da se stečajnom dužniku daje prilika da plati svoje obaveze kroz sudski utvrđeni plan isplata obaveza dužnicima u precizno utvrđenim rokovima. U ovom slučaju, planom je predviđeno da kompanija može prodati jedan dio svoje imovine kako bi periodično i postepeno isplaćivala obaveze prema radnicima i dugove za poreze i doprinose. “Vektra Boka” je tražila produženje otplate svojih obaveza ali je sud nedavno taj zahtjev odbio.

I pored prodaje imovine u vrijednosti od oko deset miliona eura, “Vektra Boka” nije isplatila u predviđenom vremenu obaveze prema radnicima u vrijednosti od oko 250 hiljada eura, kao i obaze za poreze i doprinose u iznosu nešto većem od milion eura. Dio novca od prodaje imovine “Vektra Boka” je pozajmila drugim firmama u vlasništvu Brkovića ili članova njegove porodice.

Uprava prihoda je u svom obrazloženju za uvođenje prethodnog stečajnog postupka navela da stečajni dužnik ne postupa po usvojenom planu reorganizacije, čime se bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije, te da su značajno ugroženi interesi klase u kojoj Uprava prihoda kao povjerilac spada i ne izvršavaju se obaveze prema ovom povjeriocu koje su i dospjele po utvrđenom planu reorganizacije.

1,028

miliona eura iznose dospjele, a neizmirene obaveze prema Upravi prihoda, kako je definisano Planom reorganizacije za ovo hotelsko preduzeće

Korist od prelaska “Vektra Boke” u klasični stečaj imaju sadašnji i bivši radnici jer sva njihova potraživanja prelaze u prvi isplatni red i imaju prioritet u naplati, jer se sada dio njihovih potraživanja nalazi tek u trećem isplatnom redu. Korist ima i Uprava prihoda jer će brže naplatiti svoja potraživanja.

Check Also

“Povećanje plata zdravstvenim radnicima od 30 do 40 odsto ako se usvoji zakon o budžetu”

Predstavnici Ministarstava održali su pres konferenciju povodom povećanja zarada u zdravstvu. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *