Skok dobiti NLB-a u prvom kvartalu

U prva tri mjeseca ove godine NLB je ostvarila neto dobit od 64,6 miliona eura, što je 3,5 puta više u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine.

Skok dobiti uglavnom je posljedica uklanjanja umanjenja vrijednosti i rezerviranja, a dijelom i preuzimanja srpske Komercijalne banke.

Dobit matične NLB dosegla je 39,3 miliona eura, u odnosu na 7,5 miliona eura prošle godine.

NLB Grupa ponovno kreditira više, povećavajući opseg zajmova za 175 miliona EUR u prvom tromjesečju. Istovremeno, uštede se ne smanjuju.

Neto prihod od kamata iznosio je 97,5 miliona eura, od čega je 24,0 miliona eura pridonijela Grupa Komercijalne banke. Niži prihodi od kamata uglavnom su se odnosili na niže financijske prihode.

Check Also

EKIP: Visok stepen zadovoljstva uslugama i cijenama komunkacijskih usluga

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, koje je objavila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *