Banke sa više žena u upravnom odboru su manje sklone prevarama

Barbara Kasu sa poslovne škole Cass na Gradskom univerzitetu u Londonu, zajedno sa jos četiri stručnjaka, poredila je podatke o raznolikosti odbora i rukovodstava u velikim evropskim bankama sa evidentiranim novčanim kaznama koje je tim bankama nametala američka vlada još od globalne finansijske krize iz 2008. godine. Otkrili su da su se banke sa više žena direktora susretale sa nižim i rjeđim novčanim kaznama za prekršaje, što je tim institucijama uštedjelo u prosjeku 7.84 miliona dolara godišnje, piše Bonitet.

Zaključak: Banke sa više žena u upravnom odboru su manje sklone prevarama.

Profesorka Kasu detaljnije pojašnjava da su rezultati studije bili jasni i poprilično ubjedljivi: finansijske institucije sa većom zastupljenošcu žena u svojim odborima kažnjavane su ređe i sa manjim iznosima.

“Dokazana je korelacija i uzročno-posljedična veza putem kontrole mnogih drugih faktora kao što su: broj i iznos novčanih kazni primljenih u prethodnoj godini, veličina odbora, mandati direktora, starost direktora, veličina banke, kapitalni prinos…” kaže ona za Harvard Business Review.

Raznolikosti u starosnim grupama, nacionalnosti, hijerarhiji imaju pozitivnog uticaja na niže kazne, pri čemu najveci uticaj ima rodna raznolikost, navodi Bonitet.

Kada postoji raznovrsnija grupa koja donosi odluke, tada postoji više gledišta, više pregovora i kompromisa. Samo donošenje odluka moze trajati duže, ali sami troškovi u ovom slucaju ne premašuju korist koju raznolikost donosi.

Najčešći tipovi prekršaja koje su počinile banke su: kršenje bankarskih i ekonomskih sankcija, pranje novca, tržišne manipulacije, obmanjujuće prakse u prodaji, poreske i računovodstvene prevare, kao i diskriminacija pri zapošljavanju.

Pregledane su sve novčane kazne koje su izdala američka regulatorna tijela, prilikom čega su dobijene informacije o iznosima, datumima, prekršajima i poreklu sankcija (da li su sankcije građanske ili krivične).

U periodu od 2008. do 2018. američka Vlada je širom svijeta propisala kazne u iznosu od 500 milijardi dolara.

Čini se da žene više primenjuju etički ispravne prakse, na šta vjerovatno ima uticaj to što se žene od malih nogu vaspitavaju tako da budu brižnije i prijatnije. Sa druge strane, muskarci često bivaju nagrađeni za agresivnost, ambicioznost i traženje lične koristi.

Postoji mogućnost i da su žene manje sklone riziku, što ih onda navodi da se protive u situacijama kada se dešava nešto što se čini opasnim, poput prevare.

Plan je da se ovde dalje nastavi istraživanje kako bi se zaključilo da li žene zaista više etički postupaju ili su zapravo samo manje sklone riziku, zaključuje Bonitet.com

Check Also

EU i Južna Koreja: SAD diskriminišu strane proizvođače električnih vozila

Većina električnih vozila neće biti pogodna za odobravanje poreznih kredita zbog zakonske odredbe u SAD-u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.