Prihod RAE 1,64 miliona eura

Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti ostvarila je ukupne prihode i preneseni novac u iznosu od 1,64 miliona eura, što predstavlja povećanje u odnosu na plan od 1,49 miliona eura.

Novac koji je prikupljen u prethodnim godinama i koji je prenesen u 2020. godinu iznosio je 299,84 hiljade eura. To je pokazao finansijski plan o prošlogodišjem poslovanju Agencije, koji je ušao u skupštinsku proceduru.

Kako je objašnjeno u dokumentu, po osnovu godišnjih naknada za korišćenje licence ostvaren je prihod u iznosu od 1,28 miliona eura, dok je prihodovano od naknada za izdavanje licence 10,500 hiljada eura, prihodi ostvareni od refundiranja naknada zarada po osnovu bolovanja i po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom iznose 41,091 hiljada.

Ukupni rashodi Agencije, čiji je predsjednik odbora Branislav Prelević, u 2020. godini, koji se odnose na obavljanje poslova u oblasti energetike bili su milion eura i manji su za 27 odsto od planiranih 1,36 miliona.

“Ključni razlozi za manje ostvarenje troškova su pojava i širenje pandemije koronavirusa koji su direktno ili indirektno uticali na ostvarenje većeg broja troškova (troškove električne energije i goriva, bruto zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih, službenih putovanja, seminara, članarina, radionica i treninga i obuke kadrova i organizacije i troškove međunarodnih skupova u oblasti energetske regulacije) i dinamika zapošljavanja nedostajućeg kadra”, pojašnjeno je u dokumentu.

Na rashodnoj strani troškovi bruto zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih ostvareni su u ukupnom iznosu od 714,58 hiljada eura, što je za 24 odsto manje u odnosu na planirani iznos od 942,33 hiljade, koliko je predviđeno finansijskim planom za 2020. godinu.

Check Also

EKIP: Visok stepen zadovoljstva uslugama i cijenama komunkacijskih usluga

Rezultati istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, koje je objavila …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *