Telekomunikaciona industrija ključna podrška kompanijama u vrijeme Covid krize

Telekomunikaciona industrija se relativno brzo i uspješno prilagodila novim okolnostima izazvanim epidemijom COVID-19 i zato je mogla da pruži ključnu podršku kompanijama i institucijama čije je poslovanje dominantno zavisilo od mreže i brzog i pouzdanog Interneta, ocijenio je Drago Kažić, menadžer u biznis segmentu Telenora.

Kažić objašnjava da je kriza izazvana koronavirusom,  neizvjesnost na zdravstvenom polju, sa posebnim posljedicama na poslovni i ekonomski ambijent, od kompanija zahtijevala konstantno prilagođavanje.

„Najčešći izazovi sa kojima su se suočavali naši poslovni partneri bili su uslovljeni mjerama donošenim u cilju prevencije epidemije. To je za posljedicu imalo nelikvidnost kompanija, gašenja dijelova ili kompletnih preduzeća, redukovanje radne snage, a sve to usko je povezano sa potrebama za telekomunikacionim uslugama kao i Ugovorima koji kompanije imaju sa operaterima,“ kaže Kažić.

On dodaje da je privredna situacija, uslovljena čestim prilagođavanjem mjerama i mnogim ograničenjima, zahtjevala i fleksibilniji pristup operatera kada su u pitanju zahtjevi korisnika iz ugroženih privrednih djelatnosti.

“Ponosni smo na činjenicu da smo korisnicima izlazili u susret i pružali podršku na različite načine. Podržali smo brojne projekte koji su omogućili nesmetano funkcionisanje u novim uslovima, naročito obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, poput platforme Uči doma u okviru koje smo omogućili đacima u Crnoj Gori da besplatno pristupe nastavnom sadržaju, i niza  drugih inicijativa u okviru kojih smo pomogli onima kojima je bilo napotrebnije. Usklađivali smo portfolio sa novonastalom situacijom, omogućivši online plaćanje računa i aktivaciju servisa i usluga putem digitalnih kanala. Uz to, kontinuirano smo povećavali količinu GB kroz portfolio paketa i kampanje,“ kaže Kažić.

Osnovna težnja korisnika za govornim i internet servisima je nešto što je primarna potreba u poslovnom svijetu. Kažić ističe da korisnici od telekomunikacionih kompanija zahtjevaju nesmetano korišćenje pomenutih usluga, kao i fleksibilnost i efikasnost u rješavanju njihovih zahtjeva.

„Sve to žele prilagoditi sve većoj cjenovnoj osjetljivosti, naročito u situaciji izazvanoj Covid-19 virusom. Ono za čim poslovni korisnici sve više imaju potrebe jesu napredni servisi i usluge. Digitalizacija, dodatno uslovljena pandemijom, zahtjeva od kompanija prilagođavanje postojećih poslovnih funkcionalnosti digitalnim riješenjima,“ objašnjava Kažić.

Kako bi telekomunikacione kompanije na pravi način odgovorile potrebama korisnika, a to je sigurna, nesmetana i bezbjedna komunikacija, potrebna su konstantna ulaganja u mrežu i sisteme, te funkcionisanje na operativnom nivou, navodi Kažić.

“Ono što je izazov jeste da sve veća cjenovna osjetljivost korisnika smanjuje investicioni prostor kompanija. Uprkos tome, u Telenoru se trudimo da kvalitet mreže i usluga bude jedan od primarnih ciljeva,” jasan je Kažić.

Check Also

Nezaustavljivi ByteDance udvostručio dobit u 2020.

Dobit i prihod kineskog vlasnika TikToka udvostručeni su u 2020. godini, potvrđujući popularnost aplikacije u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *