“Evropi prijeti „cunami“ bankrotstva”

Evropu bi mogao da pogodi “cunami“ poslovnog neuspjeha nakon što vlade okončaju programe pomoći od posljedica pandemije, do sada vrijedne 1.500 milijardi eura, upozorio je Evropski odbor za sistemski rizik (ERCB), najviše tijelo finansijskog nadzora u Evropskoj uniji. Trenutna niska stopa nesolventnosti bila bi slična povlačenju mora prije udara cunamija, ocijenili su supervizori.

“Prema najgorem scenariju odložene insolventnosti iznenada bi se materijalizovale i pokrenule recesijsku dinamiku, potencijalno uzrokujući dalje nesolventnosti“, navedeno je u izvještaju ESRB, prenosi EU Observer. Supervizori upozoravaju da opasnost od talasa nesolventnosti postaje velika, osim ako države članice EU ne pređu na podršku zajmovima, restruktuiranim dugovima za održiva preduzeća i ciljanim naporima da kompanije ostanu solventne.

ESRB je osnovan tokom finansijske krize 2010. godine, a čine ga službenici Evropske centralne banke i finansijski regulatori iz država članica, a njime predsedava predsjednica ECB Kristin Lagard (Christine Lagarde). U izvještaju ESRB navedeno je da su nefinansijske kompanije pod “ogromnim finansijskim pritiskom“ zbog pandemije Covid-19.

Politike poput moratorijuma duga, garancija za kredite i javne zajmove, spriječile su veliki talas nesolventnosti preduzeća, ali oslanjanje na ove šeme mogle bi pogoršati pitanje solventnosti, jer problematične kompanije akumuliraju više duga, prenosi RTE. Nivoi korporativnog duga porasli su u mnogim državama EU, a to prema ocjeni ESRB povećava rizik od velikog talasa nesolventnosti i dugotrajnog sporog oporavka.

U izvještaju je navedeno da bi vlade trebalo da se rukovode politikama koje pomažu kompanijama da se prilagode promjenama, a ne da se vrate u “pretpandemisjku ekonomiju“. Takođe, vladama se sugeriše primena strožih pravila i prelazak na fokusiraniju podršku najteže pogođenim sektorima, i zaključuje se da interes javnih tijela i banaka mora biti “usklađen“ i da će banke morati da snose neke od troškova.

Prema aprilskom izveštaju ECB četvrtina malih i srednjih preduzeća u Irskoj podložna je likvidaciji nakon završetka pandemije i povratka normalnih uslova nesolventnosti. Broj preduzeća koja podnose prijave za nesolventnost naglo je opao u većini evropskih zemalja nakon početka pandemije i ostao je neuobičajeno nizak do kraja godine.

Poredeći trenutnu nisku stopu nelikvidnosti sa morem koje se povlači pred cunamijem, ESRB navodi da prevencija podrazumijeva da kompanije ne bi trebalo da izađu iz krize sa teretom duga zbog kojeg propadaju, nego da im se omogući da se prilagode trajnim strukturnim promjenama nakon krize. Pored toga, treba izbjeći finansiranje “zombi“ preduzeća, prenosi FT.

Umjesto pružanja sveobuhvatne podrške svim kompanijama pogođenim merama zaključavanja, ESRB savjetuje vladama da se usredsrede na davanje pomoći samo onim kompanijama koje bi mogle biti održive nakon ukidanja ograničenja. Neke države, kao Francuska, predložile su pretvaranje pojedinih zajmova pod državnom garancijom u bespovratna sredstva za pomoć malim preduzećima koja su najteže pogođena krizom.

Prema podacima ESRB kompanije su do sada uzele 435 milijardi eura kredita sa državnim garancijama širom Evrope, a promjene privremenog okvira Evropske komisije za državnu pomoć omogućila je vladama da pretvore javne zajmove i garancije u bespovratna sredstva do određenog limita, kako bi pomogle preduzećima da prebrode krizu do kraja sledeće godine.

Izvor: Biznis.rs

Check Also

U Herceg Novom do sada ostvareno 86 odsto turističkog prometa

U Herceg Novom trenutno boravi 27.766 gostiju i upoređujući sa istim datumom iz 2019. to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *