Prva dionica autoputa biće završena do kraja novembra

Nakon višegodišnjih kontroverzi koje su pratile ugovaranje i izvođenje radova, kao i finansiranje projekta izgradnje prioritetne dionce autoputa Smokovac – Mateševo, aktuelna Vlada se našla u situaciji da mora završiti ovaj projekat. Iz Ministarstva kapitalnih investicija saopšteno je da bi dionica Smokovac-Mataševo trebala da bude gotova do 30. novembra ove godine.

“Cijenimo da u ovom trenutku završetak radova predstavlja prioritet za građane i privredu Crne Gore. To naravno ne znači da odustajemo od provjere kompletnog procesa i namjere da identifikujemo sve odgovorne za kašnjenje završetka radova i eventualno loše upravljanje i zloupotrebe. Pored navedenog, dodatno smo angažovani na traženju modaliteta za nastavak radova do granice sa Srbijom, jer smo u potpunosti svjesni da bez završetka kompletnog autoputa kroz Crnu Goru efekti ovog ogromnog infrastrukturnog projekta ne bi imali svoj puni smisao”, navode u saopštenju.

U saopštenju ističu da je Ministarstvo kapitalnih investicija zaključilo Prilog šest Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, sa izvođačem radova, kineskom kompanijom CRBC.

“Zaključenjem Priloga 6, ugovorne strane su dogovorile rok 30. novembar 2021. godine do koga će se završiti svi radovi, ali uz istovremeno zadržavanje prava ugovornih strana u pogledu ugovorenog roka za završetak (30.septembar 2020.godine) i u odnosu na potraživanja ugovornih strana”, dodaju u saopštenju.

Takođe, dodaju, Nadzorni organ – Inženjer, francusko-italijanski konzorcijum Ingerop&Geodata nastavlja sa pružanjem konsultantskih usluga i vršenjem nadzora nad radovima CRBC-a nakon perioda od 73 mjeseca, definisanog u Ugovoru o pružanju konsultantskih usluga, zadržavajući dužnosti i ovlašćenja prema uslovima Ugovora o projektovanju i izgradnji.

“Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je u skladu sa Ugovorom o prefercijalnom zajmu sa EXIM bankom usaglasilo produženje perioda raspoloživosti sredstava iz kredita EXIM banke do 31.12.2022 godine. Prvobitno ugovoreni period raspoloživosti istekao je 14. aprila ove godine”, naglašavaju u saopštenju.

Iz ministarstva očekuju da će u predstojećem periodu svi učesnici na ovog projektu dati puni doprinos i učiniti dodatni napor kako bi se ova dionica autoputa završila u što kraćem roku i na kvalitetan način, čime bi se stvorili potrebni preduslovi za nastavak narednih dionica autoputa.

Check Also

Dragan Bokan: Kako smo stvorili brend prepoznatljiv širom regiona

Od marketa sa šest zaposlenih koji je otvoren 1995. godine u Podgorici, Voli Trade je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *