Formirana 463 predmeta zbog sumnjivih bankarskih transakcija

Crnogorske banke u prošloj godini dostavile su 149 prijava sumnjivih transakcija Sektoru za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije (SFOP), može se vidjeti u izvještaju tog sektora za prošlu godinu, koji je objavljen na zvaničnom sajtu Vlade Crne Gore, piše Dan.

“U ovom sektoru, tokom 2020. godine, ukupno su formirana 463 predmeta. Navedeni predmeti su otvoreni na osnovu: prijavljenih sumnjivih transakcija, na inicijativu drugih državnih organa, na osnovu analize i procjene Sektora, kao i na osnovu zahtjeva dobijenih od stranih finansijsko obavještajnih službi”, piše između ostalog u izvještaju.

U poređenju sa 2019. godinom kada je formirano ukupno 400 predmeta, u toku 2020. godine te brojke su bile značajno veće 463 predmeta, što predstavlja povećanje za 15,75 odsto. Najviše prijava za sumnjive transakcije proslijedile su banke, zatim Pošta Crne Gore, advokati, notari…

“Banke i drugi obveznici iz člana 4 ZSPNFT dužni su da transakciju za koju znaju ili sumnjaju da je povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorizma bez odlaganja, po mogućnosti prije izvršenja transakcije, obavijeste Sektor i u obavještenju navedu razloge za sumnju na pranje novca i li finansiranje terorizma, a u skladu s Pravilnikom o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija”, navodi se u izvještaju.

Najveći broj predmeta tokom 2020. godine formiran je na osnovu prijema informacija sumnjivih transakcija koje se odnose na sumnju na krivična djela pranja novca i finansiranja terorizma od strane obveznika.

“To predstavlja smanjenje za 11,36 odsto, zatim na osnovu zahtjeva dobijenih od drugih državnih organa: 126 (81) povećanje od 55,56 odsto, na osnovu zahtjeva ili informacija dobijenih od stranih finansijsko-obavještajnih službi 43 (31), što je povećanje za 38,71 odsto obrade gotovinskih transakcija ali i drugog samostalnog rada otvoreno ukupno 57 (55) novih predmeta. Na osnovu statističkih pokazatelja i uporedne 2019. godine, evidentan je porast broja aktivnosti”, piše između ostalog u izvještaju.

Sektor Uprave policije svakodnevno od obveznika prima izvještaje o gotovinskim transakcijama većim od 15.000 eura bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršene transakcije.

Navedene transakcije se svakodnevno analiziraju, a na osnovu dostavljenih opisa transakcija i u direktnoj komunikaciji sa obveznicima, dobijaju se precizniji podaci o porijeklu sredstava u navedenim dostavljenim transakcijama. Ukoliko se na osnovu analize redovnih izvještaja procijeni da za neke od transakcija ne postoji podatak o porijeklu sredstava, u Sektoru se može inicirati formiranje predmeta za lica za koja postoji sumnja da su izvršila pranje novca ili finansiranje terorizma.

Tokom 2020. godine, finansijsko-obavještajna jedinica je od poslovnih banaka u Crnoj Gori primila ukupno 25.951 izvještaj o gotovinskim transakcijama, dok je primljenih izvještaja o transakcija iznad 15.000 eura bilo 25.443. Ukupan broj prijavljenih transakcija od svih obveznika je 29.869, dok je prijavljenih preko 15.000 eura bilo 28.886 navodi se u izvještaju.

Nadležni državni organi i druge organizacione jedinice Uprave policije na osnovu pisane i obrazložene inicijative na sumnju za pranje novca i finansiranje terorizma, mogu da zatraže od SFOP-a analizu lica ili transakcija za koje sumnjaju na krivično djelo pranje novca i finansiranje terorizma.

“Kad SFOP primi ovakve zahtjeve, u skladu sa procedurom za formiranje predmeta, pristupa prikupljanju podataka u vezi sa licima i transakcijama iz zahtjeva. Neophodne podatke prikuplja iz svoje baze podataka (sumnjivih i gotovinskih transakcija), baze podataka Uprave policije (nominalnih baza, baza podataka međunarodne policijske saradnje i baze podataka krim-obavještajne analitike), baze podataka MUP-a, od obveznika, od drugih državnih organa i od stranih finansijsko-obavještajnih službi. Nakon sveobuhvatne analize dobijenih podataka, upućuje državnim organima informacije i podatke u vezi sa analizom lica i transakcija iz navedenih predmeta”, piše u izvještaju.

Blokirali transakcije od 3,1 milion eura

U izvještaju se navodi da pošto banka prijavi sumnjivu transakciju prije njenog izvršenja, SFOP može pisanim zahtjevom naložiti obvezniku, odnosno poslovnoj banci, da privremeno na 72 sata obustavi realizaciju, tj. izvršenje sumnjive transakcije. To se radi ukoliko je potrebno preduzeti hitne radnje da bi se provjerili podaci o sumnjivoj transakciji ili licu ili ako SFOP ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je transakcija ili lice povezano sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, Sektor će odmah, bez odlaganja, o tome obavijestiti nadležni organ.

“U toku 2020. godine izdato je ukupno 40 naloga za privremenu obustavu transakcija za 14 fizičkih i 147 pravnih lica. Ukupan iznos blokiranih sredstava iznosi 3.127.159 eura i 42.303 američkih dolara”, piše u izvještaju.

Izvor: Dan/CdM

Check Also

ANO pozvala društva za osiguranje da se do daljnjeg suzdrže od isplate dividende

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 335. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *